SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
8
2
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 09 Tháng Chín 2016 9:20:00 SA

Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Hàng năm vào những ngày tháng tám và đầu tháng chín, mỗi người dân Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu đều bồi hồi nhớ lại cuộc Cách mạng mùa thu – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/9 với niềm tự hào sâu sắc nhất.
Nguồn: TTXVN

 

Chúng ta hãy cùng nhìn lại, cách đây 71 năm, Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc đánh dấu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước Việt Nam diễn ra từ ngày 15 đến ngày 28/8/1945 và thành công ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945 đã đưa nước Việt Nam đi lên một vị trí mới, một tầm vóc mới, một thế đứng mới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ta: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và nhân dân những dân tộc bị áp bức những nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử Cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
Từ mùa thu Tháng Tám 1945 ấy, đất Việt ta bước sang trang sử mới. Những người dân lam lũ, đói nghèo với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, đòn cản, giáo mác đã nhất tề vùng dậy theo tiếng gọi của Việt Minh lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, nhấn chìm bè lũ cướp nước, đưa Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân – phong kiến xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình…
Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới.
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Bản Tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Không chỉ vậy, Tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Cũng từ đó, ngày 2/9 hàng năm trở thành ngày Quốc Khánh của nước ta và cũng là ngày ghi dấu: Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, một Nhà nước kiểu mới – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng.

 

Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: phần kể chuyện của Chi bộ Công sản ngày 05/09/2016.


Số lượt người xem: 2529    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm