SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
5
7
2
3
8
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG. STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Số lượng người cần tuyển 1 Quản lý tài chính doanh nghiệp 02 2 Văn thư 01 II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ THI TUYỂN. 1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức. 1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung. a) Người ...
  Tuyển dụng công chức năm 2016  (03/08)
  Thông báo thi tuyển công chức tại Sở Tài chính năm 2015 (đợt 2)  (28/10)

Tìm kiếm