SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
8
9
3
6
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Thanh tra Sở Tài chính
Công tác dồi dưỡng kết nạp đảng viên một là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm Đảng ủy Sở, chi bộ Thanh tra đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.
Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thanh tra
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tấm gương sáng ngời về đạo đức phẩm chất cách mạng, về mẫu mực của lối sống với đức tính “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Người luôn quan tâm tới việc xây dựng con người mới; kiên quyết đấu tranh bài trừ mọi thói hư, tật xấu, chống tệ quan liêu, tham nhũng. Những điều này phần nào lý giải tại sao Người luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức và hoạt động thanh tra. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2020) và xác định công tác thanh tra là một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, bài viết sẽ nhắc lại những lời dạy của Bác trong công tác thanh tra.
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Thanh tra Sở Tài chính
Ngày 03/02/2020 chi bộ Thanh tra đã tổ chức kết nạp đảng viên mới đối với đoàn viên ưu tú Bùi Hương Li Li
Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về gắn bó với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” bắt nguồn từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguồn gốc mọi sức mạnh là nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo Người “gắn bó với nhân dân” là phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức tạo ra sức mạnh, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp".
Bác Hồ và những lời dạy về gia đình.
Gia đình luôn là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp, bền vững của lòng yêu nước, yêu dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, đề cao vai trò của gia đình trong xã hội. Vì vậy, cách đây 59 năm, trong buổi hội thảo hôn nhân - gia đình ngày 10/10/1959, Bác Hồ dạy: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”; “Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”.
Những ngày 19 tháng 5
Cứ mỗi dịp tháng Năm về, mỗi người chúng ta lại bâng khuâng nhớ về kỷ niệm của những ngày 19/5 khi Bác Hồ còn sống.
Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc cũng như trong tương lai.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên” . Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Học Bác để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu, học tập những tài liệu quý báu đó có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
  Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân  (18/10)
  Thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng 8  (06/09)
  Lịch sử và ý nghĩa Cách Mạng Tháng Tám  (17/08)
  Bác Hồ - Người khơi nguồn Báo chí Cách mạng Việt Nam  (20/06)
  Tháng Năm nhớ Bác  (20/06)

Tìm kiếm