Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư Pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (chi tiết xem file đính kèm)

Để thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, cụ thể như sau:

Sở Tài chính thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ 04 người (01 nhân viên bảo vệ tại trụ sở Sở Tài chính, 03 nhân viên bảo vệ tại kho công sản thuộc Sở Tài chính quản lý).

Ngày 16/11/2021, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 6644/KH-STC tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (chi tiết xem file đính kèm)
Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Để thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, cụ thể như sau:
Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại Sở Tài chínhKế hoạch tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Tuyên truyền, phổ biến các Thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19Nhân sự
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTriển khai hội thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 tại Sở Tài chính
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1145
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
133/STC-QLG10/01/2022Về triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính1
7972/STC-HCSN31/12/2021V/v triển khai văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP1
7809/STC-NS28/12/2021Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 97/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính1
7443/BC-STC-VP15/12/2021Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.1
7267/STC-HCSN09/12/2021Về triển khai thực hiện Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm