Nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Văn phòng Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chiếu phim tư liệu “Biển, đảo Việt Nam – nguồn cội từ bao đời” vào các buổi sáng thứ 2 hàng tuần trong buổi lễ chào cờ.

Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), chiều ngày 19/5/2016, Đ/c Nguyễn Tấn Tài – Phó giám đốc Sở Tài chính đã dẫn đầu đoàn cán bộ, công chức Sở Tài chính thành kính dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 05/05/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5984/BTC-TCDN về việc hướng dẫn xử lý tiền thu từ cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước(DNNN) là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 18/05/2016, Sở Tài chính đã có công văn hướng dẫn 3294/STC-HCSN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 12/04/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố về hướng dẫn tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Tài chính: Hướng dẫn xử lý tiền thu từ cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ
Ngày 05/05/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5984/BTC-TCDN về việc hướng dẫn xử lý tiền thu từ cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước(DNNN) là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.
Sở Tài chính: Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày 18/05/2016, Sở Tài chính đã có công văn hướng dẫn 3294/STC-HCSN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016Một số điểm mới của Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện việc mua sắm TSNN theo phương thức tập trungHội nghị tập huấn, trao đổi với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 3 tháng năm 2016Uỷ ban nhân dân thành phố: Giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016:
Nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Văn phòng Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chiếu phim tư liệu “Biển, đảo Việt Nam – nguồn cội từ bao đời” vào các buổi sáng thứ 2 hàng tuần trong buổi lễ chào cờ.
Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), chiều ngày 19/5/2016, Đ/c Nguyễn Tấn Tài – Phó giám đốc Sở Tài chính đã dẫn đầu đoàn cán bộ, công chức Sở Tài chính thành kính dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 12/04/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố về hướng dẫn tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 09/05/2016, Đ/c Trần Nam Trang – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Bình – Chánh Thanh tra Sở giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hành chính sự nghiệp và bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Tuyền – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tài chính. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/05/2016.
 

Tìm kiếm