Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4552/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Theo đó, kế hoạch phát hành năm 2014 là 3.000 tỷ đồng, việc phát hành trái phiếu sẽ được triển khai theo từng đợt.

Trong năm 2014, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và giá cước vận tải ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác thống kê tài chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định 3036/QĐ-BTC.

Ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 16200/BTCV-TCT về việc hướng dẫn hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp.

Thời hạn thanh tra là khoảng thời gian được Luật Thanh tra xác định rõ cho mỗi cuộc thanh tra hành chính theo thẩm quyền, đây là một trong những vấn đề mà các Đoàn thanh tra hay “mắc” phải trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra. Tại khoản 1, Điều 45 Luật Thanh tra năm 2010 thời hạn tiến hành một cuộc thanh tra được quy định: “…Cuộc thanh tra do thanh tra huyện, thanh tra Sở tiến hành không quá 30 ngày, ở miền núi biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Thời hạn cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra, đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, việc kéo dài thời gian thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định”.

UBND TPHCM: Thông báo kết quả phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2014
Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4552/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Theo đó, kế hoạch phát hành năm 2014 là 3.000 tỷ đồng, việc phát hành trái phiếu sẽ được triển khai theo từng đợt.
Tình hình kiểm tra công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và giá cước vận tải ô tô năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Trong năm 2014, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và giá cước vận tải ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Bộ Tài chính: Hướng dẫn hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệpNâng cao hiệu quả việc chấp hành thời hạn thanh tra hành chính
Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 11 tháng năm 2014Quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệpUBND TPHCM: thông báo kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương đợt 2 năm 2014
Thực hiện Kế hoạch số 8196/KH-STC ngày 09/09/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Ngày 17/10/2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ và sôi nổi của toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Sở, kết quả hội như sau: Giải nhất: Thanh tra sở; Giải nhì: Ban Vật giá; Giải ba: Chi cục TCDN.
Người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: học là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014-2017 và hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị đại biểu, Hội nghị Đoàn viên tại các cơ sở đoàn được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội.
1
4.410.669
Tìm kiếm