Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố khẩn trương, nghiêm túc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

UBND TP vừa kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Quy định về cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TPHCM.

Ngày 27/06/2016, Thanh tra Sở đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự buổi hội thảo có đ/c Nguyễn Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở và cán bộ công chức Thanh tra Sở Tài chính.

Ngày 11/07/2016, đ/c Nguyễn Tấn Tài – Phó Giám đốc Sở đã trao quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Hứa Huyền Như – Thanh tra viên Sở giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố khẩn trương, nghiêm túc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
TPHCM sẽ có cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù
UBND TP vừa kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Quy định về cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TPHCM.
Thanh tra Sở Tài chính: hội thảo chuyên đề Nghị định số 43/2006/NĐ-CPBộ Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016Tăng cường công tác quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố
Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyênBộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu phí, lệ phí
Ngày 11/07/2016, đ/c Nguyễn Tấn Tài – Phó Giám đốc Sở đã trao quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Hứa Huyền Như – Thanh tra viên Sở giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 255-KH/ĐU ngày 04/02/2016 của Đảng ủy Sở Tài chính về tạo nguồn và phát triển đảng viên năm 2016. Sau thời gian bồi dưỡng, giúp đỡ, ngày 01/07/2016, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với đồng chí Hà Thị Lê Na - chuyên viên Văn phòng Sở.
Ngày 03 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên., Đoàn thanh niên Sở Tài chính đã tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.
Nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Văn phòng Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chiếu phim tư liệu “Biển, đảo Việt Nam – nguồn cội từ bao đời” vào các buổi sáng thứ 2 hàng tuần trong buổi lễ chào cờ.
 

Tìm kiếm