Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Thanh tra Việt Nam đã góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.

Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên Ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Theo đó, quy định một số điểm mới so với Thông tư 129/2012/TT-BTC, cụ thể như sau: Bộ Tài chính gộp ...

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thanh tra Sở Tài chính hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2017).
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Thanh tra Việt Nam đã góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017
Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.
Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 10Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Chuyến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Vững tại huyện Củ ChiĐảng ủy Sở Tài chính tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2017
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM.Quy định xét trả nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo và đôn đốc các sở - ngành, UBND các quận - huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình. Hầu hết các kế hoạch của các sở - ngành, UBND quận - huyện thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác CCHC.
  Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  (04/10)
  Tăng cường công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp  (21/08)
  Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP  (14/07)
  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính  (14/06)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện  (13/04)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 617
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2465/QĐ-BTC29/11/2017Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20181
126/2017/NĐ-CP16/11/2017Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.1
9034/STC-HCSN15/11/2017Về việc triển khai Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
123/2017/NĐ-CP14/11/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
8719/STC-HCSN03/11/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tiến tới Đại hội công đoàn viên chức TPHCM lần III nhiệm kỳ 2017-2022

 

Tìm kiếm