Ngày 30/10/2014, Sở Tài chính đã có Công văn số 9822/STC-ĐTSC về quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, nội dung như sau:

Ngày 6/11/2014, Bộ Tài chính có văn bản số 16176/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn gửi Bộ Giao thông vận tải và -Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/11, Bộ Tài chính đã có công văn số 16467/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh về việc kiểm tra, nắm bắt tình hình giá sữa và giá cước vận tải tại địa phương.

Việc sửa đổi Nghị định số 43 để tăng cường tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp sẽ buộc các đơn vị này phải năng động hơn, có cơ chế chi trả lương thỏa đáng để thu hút người tài làm việc.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2014 như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 8196/KH-STC ngày 09/09/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Ngày 17/10/2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ và sôi nổi của toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Sở, kết quả hội như sau: Giải nhất: Thanh tra sở; Giải nhì: Ban Vật giá; Giải ba: Chi cục TCDN.
Người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: học là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014-2017 và hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị đại biểu, Hội nghị Đoàn viên tại các cơ sở đoàn được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội.
Tìm kiếm