Ngày 10/7/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2015, nhận định những mặt làm được, những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 18/6/2015 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Khóa XI, và Chương trình công tác Đảng năm 2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính, ngày 10/7/2015, tại Hội trường Sở Tài Chính, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Khóa XI.

Ngày 22/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2015.

Nhằm hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước, ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012.

Ngày 15/05/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở. Theo đó, hạn mức vốn vay từ năm 2015 trở về sau được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 (năm trăm) triệu đồng/01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 (mười lăm) năm.

Bổ sung hành lang pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 22/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2015.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
Nhằm hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước, ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012.
UBND TP.HCM: sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ởỦy ban nhân dân Thành phố kiến nghị thưởng và đầu tư trở lại từ số vượt dự toán thu năm 2014 theo cơ chế đặc thù cho ngân sách Thành phố
Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 6 tháng năm 2015Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp theo Thông tư số 16/2014/TT-BNV
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)Quy trình xác định giá đất tính bồi thường và thực hiện các khoản thu nghĩa vụ tài chính về đất đai
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 18/6/2015 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Khóa XI, và Chương trình công tác Đảng năm 2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính, ngày 10/7/2015, tại Hội trường Sở Tài Chính, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Khóa XI.
Chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015); 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2015) và thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn TNCS Sở Tài chính, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trong năm, Đoàn Sở đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” kết hợp với công tác tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong quý II.
Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2015) và 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015), Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở đã xây dựng kế hoạch ngày hội trồng cây xanh tại Khu Công viên lịch sử văn hóa dân tộc – Quận 9 (COLIVAN).
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước. Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Đoàn TNCS Sở Tài chính đã tổ chức triển lãm hình ảnh tại Sở với chủ đề “Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa thành phố trong 40 năm (30/04/1975- 30/04/2015).
Tìm kiếm