Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách thành phố năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.

Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Ngày 07/01/2019, Bộ Tài chính có Công văn 257/BTC-KBNN về mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Trong đó hướng dẫn việc triển khai như sau:

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Nhằm kịp thời tuyên dương và trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, ngày 29 tháng 11 năm 2018, Đoàn viên Đoàn TNCS Sở Tài chính đã tham dự Lễ tuyên dương trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 8 năm 2018 tại hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố do Thành Đoàn tổ chức.

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách thành phố năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.
Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Bộ Tài chính: Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhMở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 8 năm 2018Bãi bỏ một số thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Đoàn TNCS Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2018, Chủ đề “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động”.Thanh tra Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2018
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
  Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  (05/01)
  TPHCM: Phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
  Bỏ sao y, tiết kiệm chi phí, thời gian của dân  (05/04)
  Năm 2018: Tập trung thực hiện các chương trình đột phá  (26/03)
  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  (24/01)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 828
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
900/STC-ĐTSC18/02/2019Về việc triển khai Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
732/STC-HCSN31/01/2019Về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước.1
397/STC-HCSN17/01/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính.1
04/2019/NĐ-CP11/01/2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô1
8999/STC-HCSN28/12/2018Về việc triển khai Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối


 

 

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tìm kiếm