Đảng ủy – Ban Giám đốc – Công đoàn Sở Tài chính TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1520/UBND-KT về quy trình thanh toán nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ kể từ năm ngân sách 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Ngày 04/04/2017, Bộ Tài chính có công văn số 4494/BTC-HCSN về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Ngày 27/03/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn chính sách cho người lao động (NLĐ) khi chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần (CTCP) theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg.

Căn cứ vào Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật, thanh tra Sở đã tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng tâm dễ để xảy ra tiêu cực, lãng phí liên quan đến công tác quản lý kinh tế - xã hội; quản lý vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân, UBND TPHCM đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích quy định (các TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết); niêm yết tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến  (07/04)
  Kiểm tra tình hình thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn  (23/02)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 533
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/2017/NĐ-CP16/05/2017Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.1
3601/STC-HCSN10/05/2017Về việc thực hiện thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.1
3472/STC-HCSN05/05/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.1
52/2017/NĐ-CP28/04/2017Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.1
40/2017/TT-BTC28/04/2017Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm