Triển khai thực hiện Quyết định số 3287/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/06/2018 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 13/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

UBND TP đã giao Sở Tài chính ngoài việc thực hiện mục tiêu của Bộ Tài chính, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 gắn với chủ đề của TP “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Mình, hướng tới Đại hội đại biếu Đảng bộ TP lần thứ XI”; tiếp tục triển khai hiệu quả 7 chương trình đột phá của TP; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2019 được xác định là thời cơ quan trọng, cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-STC-TTra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 8947/KH-STC-TTra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019 và Kế hoạch số 8948/KH-STC-TTra tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận -huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Năm 2019: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực
UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành, UBND quận-huyện và các doanh nghiệp nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên tất cả lĩnh vực.
Chương trình “Nguồn sáng dẫn đường” nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1962 – 2019) và kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐTN ngày 28/2/2019 của Ban Thường vụ Đoàn khối về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), được sự chấp thuận của Đoàn Thanh niên Sở, đoàn viên Sở Tài chính tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp “Nguồn sáng dẫn đường” tại đầu cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức vào tối ngày 12/4/2019.
Sở Tài chính hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máyChương trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi của Chi đoàn và Công đoàn Thanh tra Sở
Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nướcNhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài chính
Bộ Tài chính: Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nướcSở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
  Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  (05/01)
  TPHCM: Phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
  Bỏ sao y, tiết kiệm chi phí, thời gian của dân  (05/04)
  Năm 2018: Tập trung thực hiện các chương trình đột phá  (26/03)
  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  (24/01)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 864
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2370/STC-CS22/04/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ.1
1488/UBND-KT19/04/2019Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 20181
32/2019/NĐ-CP10/04/2019Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.1
1764/STC-HCSN26/03/2019Về việc triển khai Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
17/2019/TT-BTC21/03/2019Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối


 

 

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tìm kiếm