Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6385/VP-KT ngày 17 tháng 5 năm 2017. Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các quy định mới và hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ quản lý ngân sách cấp quận huyện, phường xã và cán bộ thực hiện nghiệp vụ tài chính – ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Bãi bỏ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số chính sách áp dụng đối với ba (3) chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8 và Điểm 6 Chính sách ban hành kèm theo Quyết định số 2449/QĐ-UB ngày 3 tháng 7 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí.

Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, cụ thể như sau:

Những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.

Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6385/VP-KT ngày 17 tháng 5 năm 2017. Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các quy định mới và hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ quản lý ngân sách cấp quận huyện, phường xã và cán bộ thực hiện nghiệp vụ tài chính – ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố.
Bãi bỏ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Bãi bỏ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số chính sách áp dụng đối với ba (3) chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8 và Điểm 6 Chính sách ban hành kèm theo Quyết định số 2449/QĐ-UB ngày 3 tháng 7 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí.
Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấuBộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã
Chấn chỉnh hoạt động Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệpBộ Tài chính: Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác kiểm tra giá quý 1 năm 2017.Lãnh đạo Sở Tài chính thăm người cao tuổi
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 80
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4742/STC-HCSN15/06/2017Về triển khai Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017.1
2934/QĐ-UBND07/06/2017Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017.1
4354/STC-HCSN02/06/2017Về việc triển khai Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
4220/STC-ĐTSC30/05/2017Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước.1
4140/STC-HCSN25/05/2017Về việc triển khai Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm