UBND TPHCM vừa ban bành Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Sáng ngày 31/08/2016, tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016) do Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố tổ chức. Đảng bộ Sở Tài chính đã vinh dự được Thành ủy thành phố trao quyết định công nhận Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015).

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” do Thanh tra Thành phố tổ chức nhằm mục đích tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân những nội dung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực trong tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước. Sở Tài chính đã vận động công chức Thanh tra Sở tham gia đầy đủ các kỳ thi nghiêm túc.

Ngày 27/07/2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4017/UBND-KT về xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố.

Ngày 20/08/2016, Sở Tài chính đã tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (18/8/1945 – 28/8/2016) và 41 năm ngành Tài chính thành phố.

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
UBND TPHCM vừa ban bành Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Thanh tra Sở Tài chính với Cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” do Thanh tra thành phố tổ chức
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” do Thanh tra Thành phố tổ chức nhằm mục đích tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân những nội dung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực trong tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước. Sở Tài chính đã vận động công chức Thanh tra Sở tham gia đầy đủ các kỳ thi nghiêm túc.
Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phốTăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016
Sở Tài chính: Tuyển dụng công chức năm 2016Sở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017
Ủy ban nhân dân thành phố: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017TPHCM sẽ có cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù
Sáng ngày 31/08/2016, tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016) do Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố tổ chức. Đảng bộ Sở Tài chính đã vinh dự được Thành ủy thành phố trao quyết định công nhận Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015).
Ngày 20/08/2016, Sở Tài chính đã tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (18/8/1945 – 28/8/2016) và 41 năm ngành Tài chính thành phố.
Ngày 10/08/2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.
Ngày 18/07/2016, đồng chí Tạ Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đông Hướng - Phó Trưởng Ban Vật giá giữ chức vụ Trưởng Ban Vật giá Sở Tài chính. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm./.
 

Tìm kiếm