Kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Tài chính (20/11/1945 – 20/11/2020), 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020), 45 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (11/1975 –11/2020) và đánh giá kết quả công tác thanh tra tài chính giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/7/2016 của Sở Tài chính về thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 4101/QĐ-STC-TTra ngày 06/7/2020 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 4102/KH-STC-TTra ngày 06/7/2020 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 15/KH-STC-TTra ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố năm 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 10 năm 2020 của Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính được Ban Giám đốc phê duyệt;

Thực hiện Công văn số 27/BVSTBPNTP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới về đề nghị triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” (viết tắt là Tháng hành động).

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Căn cứ Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính thông báo như sau:

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Sở Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.

Kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Tài chính (20/11/1945 – 20/11/2020)
Kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Tài chính (20/11/1945 – 20/11/2020), 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020), 45 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (11/1975 –11/2020) và đánh giá kết quả công tác thanh tra tài chính giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/7/2016 của Sở Tài chính về thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Sở Tài chính triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020”
Thực hiện Công văn số 27/BVSTBPNTP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới về đề nghị triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” (viết tắt là Tháng hành động).
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2020Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảKế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngKế hoạch tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1017
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/2020/TT-BTC30/10/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ1
125/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn1
121/2020/NĐ-CP09/10/2020Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP1
117/2020/NĐ-CP28/09/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế1
37/VBHN-BTC18/09/2020Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm