Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2017 – 2020 như sau: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; Vệ sinh môi trường; Chiếu sáng; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; Dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản,…; Dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Ngày 12/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xác định theo các tiêu chí sau:

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đạt 513.311 tỷ đồng, tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%) . Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,4% (cùng kỳ tăng 7,1%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 7,4%), khu vực nông nghiệp tăng 5,9% (cùng kỳ tăng 5,2%).

Ngày 14/7/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ Sở trong 6 tháng đầu năm 2017. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Nguyễn Việt Hùng - Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại TPHCM.

Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2017 – 2020.
Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2017 – 2020 như sau: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; Vệ sinh môi trường; Chiếu sáng; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; Dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản,…; Dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.
Ngày 12/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xác định theo các tiêu chí sau:
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2017Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại TPHCM.Công đoàn bộ phận Thanh tra: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019.
Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 570
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.1
71/2017/TT-BTC13/07/2017Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020.1
9076/BTC-KBNN07/07/2017Về việc xây dựng quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp NSĐP được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương.1
15/2017/QH1405/07/2017Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.1
5048/STC-HCSN23/06/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm