SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
1
9
6
1
7

Để kịp thời chẩu bị cho các đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kế hoạch dự kiến phát hành như sau:

Ngày 25/07/2014, Chi cục Tài chính doanh nghiệp đã ban hành công văn số 586/TCDN-NN về việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với các Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra 38 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính.

Ngày 14/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo ngành, lĩnh vực. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao bổ sung cho các Bộ và địa phương là 9.000 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung gần 1.490 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế và bổ sung hơn 7.510 tỷ đồng cho 49 tỉnh, thành phố.

Tìm kiếm