Trong 5 tháng năm 2015, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 105 siêu thị, 35 chợ, 133 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước; 28 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính…

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá sữa bằng biện pháp giá tối đa.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước. Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Đoàn TNCS Sở Tài chính đã tổ chức triển lãm hình ảnh tại Sở với chủ đề “Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa thành phố trong 40 năm (30/04/1975- 30/04/2015).

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 5 tháng năm 2015
Trong 5 tháng năm 2015, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 105 siêu thị, 35 chợ, 133 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước; 28 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính…
Tiếp tục thực hiện bình ổn giá sữa bằng biện pháp giá tối đa
Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá sữa bằng biện pháp giá tối đa.
Hướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNNTăng cường công tác quản lý nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công
Phối hợp kiểm tra tình hình kê khai cho các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổiMột số nội dung chính của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ về Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong tháng 4 năm 2015Văn bản có hiệu lực trong tháng 3 năm 2015
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước. Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Đoàn TNCS Sở Tài chính đã tổ chức triển lãm hình ảnh tại Sở với chủ đề “Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa thành phố trong 40 năm (30/04/1975- 30/04/2015).
Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/ĐUK ngày 14/4/2015 của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về hướng dẫn thảo luận Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XI; Hướng dẫn số 37-HD/ĐUK ngày 14/4/2015 của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “nhận diện và giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Chương trình công tác Đảng năm 2015 của Đảng ủy Sở Tài chính. Ngày 23/4/2015, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng Khóa XI, hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chuyên đề “Nhận diện và giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Nằm trong kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 vào 2 ngày, 18-19/4/2015. Đoàn Thanh niên và Công đoàn Sở Tài chính đã phối hợp tổ chức hội trại truyền thống “40 năm - Trang sử hào hùng” tại Madagui, tỉnh Lâm Đồng.
Tìm kiếm