Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đảng bộ Sở Tài chính, ngày 30/9/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban chấp Hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Sở.

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015) hướng đến kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tham gia hội thao các môn TDTT do Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ.

Tên chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.

1. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: - Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.

Thực hiện phát động của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 5/6/2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), Đảng ủy Sở đã phát động bình chọn gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”. Qua phát động và nhận giới thiệu từ các chi bộ, Đảng ủy Sở đã bình chọn 15 cá nhân gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí minh năm 2015.
Tên chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.
Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh.
1. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: - Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015) và 40 năm Ngành Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (1975 – 2015)Thanh tra Sở Tài chính: Hoạt động chào mừng ngày thành lập Ngành Tài chính 28-8
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 08 tháng năm 2015.Sở Tài chính thăm, chúc mừng Công an Thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015)
Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bànSở Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đảng bộ Sở Tài chính, ngày 30/9/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban chấp Hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Sở.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015) hướng đến kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tham gia hội thao các môn TDTT do Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ.
Thực hiện phát động của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 5/6/2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), Đảng ủy Sở đã phát động bình chọn gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”. Qua phát động và nhận giới thiệu từ các chi bộ, Đảng ủy Sở đã bình chọn 15 cá nhân gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”.
Ngày 31/8/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Nam Trang – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài chính.
Tìm kiếm