Ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 260/TB-UBND về ban hành danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm hưởng ứng 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2020), thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Tài chính đề ra Kế hoạch tổ chức thực phong trào thi đua yêu nước với những nội dung chính sau:

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các họat động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền với các nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTra ngày 07/3/2019 của Thanh tra Sở Tài chính về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019.

Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn TPHCM
Ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 260/TB-UBND về ban hành danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài chính hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Nhằm hưởng ứng 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2020), thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Tài chính đề ra Kế hoạch tổ chức thực phong trào thi đua yêu nước với những nội dung chính sau:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.Sở Tài chính: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"
Thanh tra Sở Tài chính sinh hoạt chuyên đề Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành hành chínhSở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019Thanh tra Sở Tài chính: Giao ban công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2019
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
  Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  (05/01)
  TPHCM: Phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
  Bỏ sao y, tiết kiệm chi phí, thời gian của dân  (05/04)
  Năm 2018: Tập trung thực hiện các chương trình đột phá  (26/03)
  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  (24/01)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 933
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6952/STC-HCSN11/11/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính1
76/2019/TT-BTC05/11/2019Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi1
6703/STC-NS31/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
73/2019/TT-BTC21/10/2019Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.1
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối


 

 

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tìm kiếm