Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1680/SNV-CCHC ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Triển khai thực hiện Công văn số 800-CV/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bình chọn, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển công chức đối với 15 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Sở Tài chính (theo danh sách đính kèm Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 26/4/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung như sau:

Trong thời gian qua, Sở Tài chính nhận được một số báo cáo quyết toán theo niên độ của các đơn vị. Tuy nhiên, qua xem xét Sở Tài chính nhận thấy phần lớn báo cáo quyết toán còn thiếu sót so với quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính nêu trên; cụ thể như sau:

Sở Tài chính tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”
Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1680/SNV-CCHC ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển công chức đối với 15 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Sở Tài chính (theo danh sách đính kèm Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2022Hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)
Thư mời dự "Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2022"Hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)
Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Đang thử nghiệm...

 Diễn đàn thảo luận

Hỏi về việc tính giá thuê nhà ở tái định cư Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/03/2022 3:37 CHPhòng Tin học Thống kê
Hỏi về bảng giá sử dụng đất năm 2019 tại Gò Vấp thành phố HCM. Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/03/2022 3:41 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1204
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3701/STC-HCSNc10/06/2022Về việc triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính1
08/2022/TT-BKHĐT31/05/2022Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia1
25/2022/TT-BTC28/04/2022Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán1
1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL18/04/2022V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.1
460/QĐ-TTg14/04/2022Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 20301
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm