Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Ngày 04/04/2017, Bộ Tài chính có công văn số 4494/BTC-HCSN về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Ngày 27/03/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn chính sách cho người lao động (NLĐ) khi chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần (CTCP) theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg.

Căn cứ vào Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật, thanh tra Sở đã tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng tâm dễ để xảy ra tiêu cực, lãng phí liên quan đến công tác quản lý kinh tế - xã hội; quản lý vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TPHCM đã ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn TPHCM.

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt mức quy định theo Thông tư phải, phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước(KBNN) nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc về số lượng và thời điểm rút tiền.

Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Ngày 04/04/2017, Bộ Tài chính có công văn số 4494/BTC-HCSN về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.
Hướng dẫn chính sách cho người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg
Ngày 27/03/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn chính sách cho người lao động (NLĐ) khi chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần (CTCP) theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg.
Nâng cao hiệu quả việc chấp hành thời hạn thanh tra hành chínhQuy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn TPHCM
Rút tiền từ ngân sách vượt mức phải đăng ký trướcQuy định mới về quản lý ngân sách xã
Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lậpĐảng bộ Sở Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân, UBND TPHCM đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích quy định (các TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết); niêm yết tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến  (07/04)
  Kiểm tra tình hình thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn  (23/02)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 515
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2017/NĐ-CP24/04/2017Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.1
12/2017/QĐ-TTg22/04/2017Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.1
45/2017/NĐ-CP21/04/2017Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.1
31/2017/TT-BTC18/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.1
30/2017/TT-BTC18/04/2017Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm