Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017.

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính liên quan đến công tác thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngày 10 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Quy định bổ sung về thu tiền sử dụng đất
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017.
Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017.
Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2017Quy định Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
Ủy ban nhân dân thành phố: Giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2017Sở Tài chính tặng quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ
TPHCM đẩy mạnh tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lậpTPHCM triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Kiểm tra tình hình thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn
UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính liên quan đến công tác thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên địa bàn thành phố.
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 459
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1266/STC-HCSN22/02/2017Triển khai thực hiện công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
1201/STC-HCSN21/02/2017Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
1161/STC-HCSN20/02/2017Triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.1
1098/STC-HCSN16/02/2017Hướng dẫn cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ.1
1035/STC-HCSN14/02/2017Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Tìm kiếm