SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
8
3
9
5
9
1
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài chính được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 7787/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2021, Thanh tra Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá (kê khai giá) đối với 11 doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và một số mặt hàng thiết yếu như đường, gạo, thức ăn chăn nuôi, thép xây dựng ...trên địa bàn Thành phố.
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý I năm 2022  (21/03)
  Kết quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính  (24/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5, 6 năm 2021 (từ ngày 26/4/2021 đến 25/6/2021)  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 4 năm 2021 (từ ngày 26/3/2021 đến 25/4/2021)  (26/05)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)  (19/04)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2021 (từ ngày 26/01/2021 đến 25/02/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 1 năm 2021 (từ ngày 26/12/2020 đến 25/01/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020 (từ ngày 26/11/2020 đến 25/12/2020)  (21/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10 (từ ngày 26/9/2020 đến 25/10/2020)  (02/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020 (từ ngày 26/8/2020 đến 25/9/2020)  (26/10)

Tìm kiếm