SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
2
2
4
4
3
4
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2020 (từ ngày 26/04/2020 đến 25/05/2020)
Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-STC-TTra ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 01/12/2019 đến ngày 28/02/2020  (13/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020  (04/02)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/8/2019 đến ngày 25/9/2019  (24/10)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019  (23/09)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019  (09/09)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/05/2019 đến 25/06/2019  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/3/2019 đến 25/4/2019  (15/05)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 3 năm 2019  (07/05)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 2 năm 2019  (18/03)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019  (20/02)

Tìm kiếm