SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
2
6
0
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)
Thực hiện Kế hoạch 820/KH-STC-TTra ngày 08/02/2021 về công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Kế hoạch số 261/KH-TTra ngày 29/12/2020 của Thanh tra Sở về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 03 năm 2021 của Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính;
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2021 (từ ngày 26/01/2021 đến 25/02/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 1 năm 2021 (từ ngày 26/12/2020 đến 25/01/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020 (từ ngày 26/11/2020 đến 25/12/2020)  (21/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10 (từ ngày 26/9/2020 đến 25/10/2020)  (02/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020 (từ ngày 26/8/2020 đến 25/9/2020)  (26/10)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2020  (16/09)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2020 (từ ngày 26/7/2020 đến 25/8/2020)  (16/09)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 7/2020 (từ ngày 26/6/2020 đến 25/7/2020)  (06/08)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2020  (06/08)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2020 (từ ngày 26/04/2020 đến 25/05/2020)  (22/06)

Tìm kiếm