SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
6
6
5
7
3
Báo cáo Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5/2017 (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 10/5/2017)
Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017.
Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/4/2017 đến ngày 10/5/2017, kết quả như sau:
  Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý 1 năm 2017  (13/04)
  Báo cáo số 1681/STC-TTra ngày 10/03/2017 của Sở Tài chính về Công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.  (15/03)
  Báo cáo số 40/BC-TTra ngày 06/02/2017 của Thanh tra Sở Tài chính về công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/01/2017 đến ngày 01/02/2017  (20/02)
  Báo cáo số 41/BC-TTra ngày 06/02/2017 của Sở Tài chính về công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố (từ ngày 10/01/2017 đến ngày 24/01/2017  (20/02)

Tìm kiếm