SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
3
0
4
1
9
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 9278/KH-STC-TTra về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố, Đoàn kiểm tra giá Sở Tài chính đã phối hợp tăng cường kiểm tra thường xuyên với Đoàn Kiểm tra liên ngành giá các quận – huyện thực hiện 168 lượt, cụ thể:
  Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022  (24/08)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý I năm 2022  (21/03)
  Kết quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính  (24/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5, 6 năm 2021 (từ ngày 26/4/2021 đến 25/6/2021)  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 4 năm 2021 (từ ngày 26/3/2021 đến 25/4/2021)  (26/05)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)  (19/04)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2021 (từ ngày 26/01/2021 đến 25/02/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 1 năm 2021 (từ ngày 26/12/2020 đến 25/01/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020 (từ ngày 26/11/2020 đến 25/12/2020)  (21/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10 (từ ngày 26/9/2020 đến 25/10/2020)  (02/12)

Tìm kiếm