SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
4
0
8
3
2
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 4
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-STC-Ttra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2018, từ ngày 10/3/2018 đến ngày 10/4/2018, Đoàn kiểm tra giá Sở Tài chính phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện kiểm tra giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kết quả như sau:
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 10/02/2018 đến 10/03/2018  (11/04)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2018 đến ngày 09/02/2018  (26/03)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018  (26/03)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác quản lý, điều hành Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  (31/01)
  Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, kế toán của Thanh tra Sở Tài chính năm 2017.  (31/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017)  (10/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2017 (từ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/11/2017)  (07/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10/2017 (từ ngày 10/9/2017 đến ngày 10/10/2017)  (20/11)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 (từ ngày 10/ 08/2017 đến ngày 10/9/2017)  (24/10)
  Thanh tra Sở Tài chính tổng kết 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  (09/08)

Tìm kiếm