SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
0
6
6
0
7
5
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác quản lý, điều hành Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 22/12/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/12/2017 về chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, niêm yết giá…
  Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, kế toán của Thanh tra Sở Tài chính năm 2017.  (31/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017)  (10/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2017 (từ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/11/2017)  (07/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10/2017 (từ ngày 10/9/2017 đến ngày 10/10/2017)  (20/11)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 (từ ngày 10/ 08/2017 đến ngày 10/9/2017)  (24/10)
  Thanh tra Sở Tài chính tổng kết 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  (09/08)
  Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 7/2017 (từ ngày 10/06/2017 đến ngày 10/07/2017)  (08/08)
  Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 6/2017 (từ ngày 10/5/2017 đến ngày 10/6/2017)  (13/07)
  Báo cáo Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5/2017 (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 10/5/2017)  (09/06)
  Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý 1 năm 2017  (13/04)

Tìm kiếm