SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
1
3
5
0
Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Quý I năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 7980/KH-STC-Ttra ngày 31/12/2021 về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Kết quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính  (24/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5, 6 năm 2021 (từ ngày 26/4/2021 đến 25/6/2021)  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 4 năm 2021 (từ ngày 26/3/2021 đến 25/4/2021)  (26/05)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)  (19/04)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2021 (từ ngày 26/01/2021 đến 25/02/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 1 năm 2021 (từ ngày 26/12/2020 đến 25/01/2021)  (18/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020 (từ ngày 26/11/2020 đến 25/12/2020)  (21/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10 (từ ngày 26/9/2020 đến 25/10/2020)  (02/12)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020 (từ ngày 26/8/2020 đến 25/9/2020)  (26/10)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2020  (16/09)

Tìm kiếm