Thực hiện công văn số 2281/UBND-KSTT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công thành phố. Sở Tài chính giới thiệu hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://dvc.hochiminhcity.gov.vn

 

Đăng ký tài khoản công dân điện tử Sử dụng dịch vụ công Tra cứu hồ sơ
     

 

Bước 1

Từ Trang chủ, Công dân chọn Đăng ký

Bước 2

Nhập thông tin đầy đủ để đăng ký

Bước 3

Sau khi đăng ký thành công, cập nhật Thông tin tài khoản

Bước 4

Nhấn Lưu để hoàn thành

Tìm kiếm