SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
1
1
8
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1191
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1651/KH-STC24/03/2022Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 20221
1356/BC-STC-VP09/03/2022Báo cáo kết quả thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tài chính Quý I năm 20221
1194/STC-HCSN01/03/2022Về triển khai thực hiện Thông tư số 127/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính1
09/2022/TT-BTC14/02/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính1
405/QĐ-UBND08/02/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 20211
665/STC-CT-KBNN27/01/2022Về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 20221
84/QĐ-BTC26/01/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 20211
84/QĐ-BTC26/01/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 20211
338/STC-HCSN18/01/2022Về việc triển khai Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính1
339/STC-CS18/01/2022Về việc triển khai Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính1
03/2022/TT-BTC12/01/2022Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-20301
372/BTC-QLKT11/01/2022Về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam1
43/2022/QH1511/01/2022Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội1
44/2022/QH1511/01/2022Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 20251
45/2022/QH1511/01/2022Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ1
46/2022/QH1511/01/2022Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV1
03/2022/QH1511/01/2022Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự1
133/STC-QLG10/01/2022Về triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính1
08/2022/NĐ-CP10/01/2022Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường1
02/2022/TT-BTNMT10/01/2022Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm