SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
6
1
5
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 926
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
5798/STC-HCSN17/09/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
64/2019/TT-BTC16/09/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.1
73/2019/NĐ-CP05/09/2019Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.1
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
53/2019/TT-BTC20/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.1
5128/STC-HCSN16/08/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Bộ Tài chính.1
52/2019/TT-BTC16/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.1
5080/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 13/07/2019.1
5101/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5105/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai và báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019.1
19/2019/QĐ-UBND07/08/2019Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và của quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
47/2019/TT-BTC05/08/2019Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.1
4740/STC-TTra30/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.1
46/2019/TT-BTC23/07/2019Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ.1
4389/STC-HCSN17/07/2019Về triển khai thực hiện Công văn số 6773/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
06/2019/NQ-HĐND13/07/2019Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện sáng kiến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
4329/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
4282/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
43/2019/TT-BTC12/07/2019Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm