SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
4
9
8
1
5
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 702
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2259/STC-HCSN16/04/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
2163/STC-HCSN10/04/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1991/STC-HCSN03/04/2018Về triển khai thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 2512/BTC-HCSN ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1140/HD-SNV02/04/2018Về thực hiện chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/201/NĐ-CP của Chính phủ.1
1688/STC-HCSN22/03/2018Về việc triển khai thực hiện Công văn số 15216/BTC-NSNN ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
10/2018/QĐ-UBND22/03/2018Về việc bãi bỏ văn bản1
48/2018/NĐ-CP21/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.1
27/2018/TT-BTC21/03/2018Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.1
03/2018/NQ-HĐND16/03/2018Về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.1
01/2018/NQ-HĐND16/03/2018Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
09/2018/QĐ-UBND15/03/2018Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
46/2018/NĐ-CP14/03/2018Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.1
45/2018/NĐ-CP13/03/2018Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.1
44/2018/NĐ-CP13/03/2018Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.1
41/2018/NĐ-CP12/03/2018Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.1
43/2018/NĐ-CP12/03/2018Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.1
39/2018/NĐ-CP11/03/2018Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.1
1361/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1360/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTC số 08/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
32/2018/NĐ-CP08/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm