SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
3
6
6
4
6
4
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 756
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/2018/QĐ-UBND09/08/2018Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
67/2018/TT-BTC06/08/2018Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.1
3103/QĐ-UBND26/07/2018Về ủy quyền xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên để thực hiện đặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.1
4869/STC-BVG23/07/2018Về triển khai Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
4796/STC-HCSN18/07/2018Về triển khai thực hiện Công văn số 7020/BTC-NSNN ngày 14/6/2018 của Bộ Tài chính.1
3126/UBND-KT13/07/2018Về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.1
93/2018/NĐ-CP30/06/2018Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương1
98/2018/NĐ-CP30/06/2018Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.1
1050a/QĐ-BTC30/06/2018Về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020.1
93/2018/NĐ-CP30/06/2018Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương1
94/2018/NĐ-CP30/06/2018Về nghiệp vụ quản lý nợ công1
92/2018/NĐ-CP26/06/2018Về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.1
91/2018/NĐ-CP26/06/2018Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ1
5003/STC-HCSN25/06/2018Về triển khai Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
4906/STC-HCSN25/06/2018Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.1
55/2018/TT-BTC25/06/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.1
4000/STC-HCSN20/06/2018Về triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.1
60/2018/QH1415/06/2018Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.1
3773/STC-HCSN14/06/2018Về việc triển khai Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
7020/BTC-NSNN14/06/2018Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.1
Trang đầu tiênTrang trước13Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm