SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
4
0
7
8
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 724
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3773/STC-HCSN14/06/2018Về việc triển khai Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
3680/STC-HCSN11/06/2018Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.1
3641/STC-QHPX08/06/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.1
3631/STC-HCSN08/06/2018Về thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.1
3560/STC-HCSN07/06/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
70/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.1
2919/STC-HCSN14/05/2018Về triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.1
45/2018/TT-BTC07/05/2018Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.1
43/2018/TT-BTC07/05/2018Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.1
63/2018/NĐ-CP04/05/2018Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư1
61/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.1
554/QĐ-BTC20/04/2018Về việc đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.1
58/2018/NĐ-CP18/04/2018Về bảo hiểm nông nghiệp1
2259/STC-HCSN16/04/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
37/2018/TT-BTC16/04/2018Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.1
2163/STC-HCSN10/04/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1370/QĐ-UBND09/04/2018Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 20181
3949/BTC-KBNN05/04/2018Về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.1
1991/STC-HCSN03/04/2018Về triển khai thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 2512/BTC-HCSN ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1140/HD-SNV02/04/2018Về thực hiện chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/201/NĐ-CP của Chính phủ.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm