SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
6
6
4
6
0
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 549
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4742/STC-HCSN15/06/2017Về triển khai Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017.1
2934/QĐ-UBND07/06/2017Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017.1
4354/STC-HCSN02/06/2017Về việc triển khai Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
4220/STC-ĐTSC30/05/2017Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước.1
4140/STC-HCSN25/05/2017Về việc triển khai Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.1
6695/BTC-KBNN23/05/2017Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS.1
55/2017/TT-BTC19/05/2017Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.1
62/2017/NĐ-CP16/05/2017Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.1
61/2017/NĐ-CP16/05/2017Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.1
3601/STC-HCSN10/05/2017Về việc thực hiện thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.1
3472/STC-HCSN05/05/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.1
52/2017/NĐ-CP28/04/2017Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.1
40/2017/TT-BTC28/04/2017Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.1
13/2017/QĐ-TTg28/04/2017Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.1
42/2017/TT-BTC28/04/2017Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 -2020.1
3292/STC-HCSN27/04/2017Về việc triển khai Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.1
47/2017/NĐ-CP24/04/2017Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.1
12/2017/QĐ-TTg22/04/2017Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.1
45/2017/NĐ-CP21/04/2017Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.1
34/2017/TT-BTC21/04/2017Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm