SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
8
0
6
0
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 847
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1481/STC-HCSN14/03/2019Về việc triển khai Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.1
965/STC-HCSN21/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính1
03/2019/QĐ-UBND21/02/2019Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.1
20/2019/NĐ-CP21/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.1
928/STC-HCSN19/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.1
900/STC-ĐTSC18/02/2019Về việc triển khai Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ1
14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.1
732/STC-HCSN31/01/2019Về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước.1
10/2019/NĐ-CP30/01/2019Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước1
626/STC-CT-KBNN28/01/2019Về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 20191
06/2019/TT-BTC28/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.1
352/2019/QĐ-UBND24/01/2019Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018.1
09/2019/NĐ-CP24/01/2019Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước1
397/STC-HCSN17/01/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính.1
04/2019/NĐ-CP11/01/2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô1
02/2019/TT-BKHĐT08/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.1
257/BTC-KBNN07/01/2019Về việc mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.1
8999/STC-HCSN28/12/2018Về việc triển khai Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
9046/KH-STC28/12/2018Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018-2020.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm