SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
0
6
6
0
3
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 646
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
836/STC-HCSN01/02/2018Về việc triển khai Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
653/STC-HCSN29/01/2018Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.1
672/STC-HCSN29/01/2018Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.1
100/STC-HCSN05/01/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.1
06/2018/NĐ-CP05/01/2018Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.1
10437/STC-HCSN29/12/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.1
144/2017/TT-BTC29/12/2017Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.1
152/2017/NĐ-CP27/12/2017Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.1
151/2017/NĐ-CP26/12/2017Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.1
2393/QĐ-BTTTT25/12/2017Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.1
147/2017/NĐ-CP25/12/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.1
148/2017/NĐ-CP25/12/2017Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.1
138/2017/TT-BTC25/12/2017Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.1
136/2017/TT-BTC22/12/2017Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.1
10055/STC-HCSN20/12/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
63/2017/QĐ-UBND20/12/2017Về Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.1
10014/STC-HCSN19/12/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
62/2017/QĐ-UBND12/12/2017Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành giá tại thành phố Hồ Chí Minh.1
21/2017/NQ-HĐND07/12/2017Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế1
11/2017/NQ-HĐND07/12/2017Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm