SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
6
7
4
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1026
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
109/2020/TT-BTC25/12/2020Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.1
15140/BTC-QLCS09/12/2020V/v quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công1
1927/QĐ-BTC03/12/2020Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 20211
140/2020/NĐ-CP30/11/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.1
101/2020/TT-BTC23/11/2020Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.1
92/2020/TT-BTC13/11/2020Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.1
128/2020/QH1412/11/2020Về dự toán ngân sách nhà nước năm 20211
124/2020/QH1411/11/2020Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20211
88/2020/TT-BTC30/10/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ1
125/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn1
121/2020/NĐ-CP09/10/2020Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP1
117/2020/NĐ-CP28/09/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế1
37/VBHN-BTC18/09/2020Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán1
5876/STC-CS14/09/2020Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính.1
36/VBHN-BTC07/09/2020Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
5563/QĐ-STC-TTr28/08/2020Về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tiếp công dân trực thuộc Sở Tài chính TP.HCM1
5349/STC-TCDN18/08/2020Về việc triển khai Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính.1
78/2020/TT-BTC14/08/2020Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự1
3080/UBND-KT13/08/2020Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.1
5055/STC-NS10/08/2020Về hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2021 - 2023.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm