SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
4
3
7
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10 (từ ngày 26/9/2020 đến 25/10/2020)
Thực hiện Quyết định số 4101/QĐ-STC-TTra ngày 06/7/2020 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 4102/KH-STC-TTra ngày 06/7/2020 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 15/KH-STC-TTra ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố năm 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 10 năm 2020 của Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính được Ban Giám đốc phê duyệt;
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020 (từ ngày 26/8/2020 đến 25/9/2020)  (26/10)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2020  (16/09)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2020 (từ ngày 26/7/2020 đến 25/8/2020)  (16/09)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 7/2020 (từ ngày 26/6/2020 đến 25/7/2020)  (06/08)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2020  (06/08)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2020 (từ ngày 26/04/2020 đến 25/05/2020)  (22/06)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 01/12/2019 đến ngày 28/02/2020  (13/03)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020  (04/02)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/8/2019 đến ngày 25/9/2019  (24/10)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019  (23/09)

Tìm kiếm