SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
6
0
9
Tin tức sự kiện 10 Tháng Chín 2012 9:55:00 SA

Tình hình triển khai Tabmis tại Sở Tài chính TP.HCM (tiếp theo)

Kết thúc tuần thứ 3 (từ ngày 27-31/8), 24 phòng Tài chính – Kế hoạch đã hoàn tất công tác nhập phân bổ dự toán và đối chiếu số liệu phiên, nhập dự toán. Trong đó bốn phòng thuộc sở bao gồm phòng Quản lý Ngân sách và Quản lý Ngân sách Quận Huyện đã hoàn thành nhập dự toán và đối chiếu số liệu, phòng Hành chính sự nghiệp đã nhập dự toán câp 4 trên 90% phòng Đầu tư sửa chữa đang đối chiếu số liệu phiên.

 


Toàn cảnh phòng Đào tạo và nhập liệu Tabmis tại Sở Tài chính TP.HCM
Trong ngày 298, Tổ hỗ trợ Tabmis tại Sở Tài chính TP.HCM cũng đã tổ chức buổi hướng dẫn quy trình và nghiệp vụ triển khai Tabmis cho các phòng Tài chính và 4 phòng thuộc sở.
Trong tuần cuối (từ ngày 04-08/9), 4 phòng thuộc sở sẽ tiếp tục nhập giao dịch phát sinh mới, các phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ nhận bàn giao máy. Phòng Tin học – Thống kê Sở Tài chính sẽ lên kế hoạch xuống từng quận huyện để hỗ trợ kết nối đường truyền và cài đặt Tabmis.
TH

Số lượt người xem: 2965    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm