SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
8
6
3
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 09 Tháng Năm 2021 1:46:08 CH
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Thanh tra Sở Tài chính  (30/12/2020)
  
Công tác dồi dưỡng kết nạp đảng viên một là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm Đảng ủy Sở, chi bộ Thanh tra đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm