SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
5
7
3
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 19 Tháng Năm 2024 5:34:24 CH
Bác Hồ với công tác thanh tra, kiểm tra  (03/03/2022)
  
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về mẫu mực của lối sống với đức tính “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Người luôn quan tâm tới việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh bài trừ mọi thói hư tật xấu, chống tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, xa rời quần chúng. Những điều này phần nào lý giải tại sao Người luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh tra, kiểm tra.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm