SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
7
8
2
9
2
9
Tin tức sự kiện 09 Tháng Giêng 2018 1:45:00 CH

Một số chính sách có hiệu lực từ năm 2018

Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Theo đó, đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm thì việc nộp tiền thuê được chia làm 2 kỳ: Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31/5; Kỳ thứ hai nộp hết số tiền còn lại trước ngày 31/10 hàng năm.
Trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 31/10 đến hết ngày 31/12 của năm thì Cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền cho thời gian còn lại và thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo.
Quá thời hạn nộp tiền thuê của mỗi kỳ ghi trên thông báo của cơ quan thuế, người thuê phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định.
Người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu:
- Bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất.
- Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2014.
- Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng.
- Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/1/2018./.
 
Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Theo đó, nhà đầu tư tiến hành đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí thực hiện góp vốn theo các hình thức: Gọi vốn của người điều hành dự án; Góp vào công ty liên doanh điều hành chung, công ty điều hành; Mua cổ phần của công ty sở hữu một phần hoặc toàn bộ dự án dầu khí; Cho công ty điều hành vay vốn; Hình thức khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư hoặc do Thủ tướng quyết định.
Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí như sau:
+ Về cách thực thực hiện: nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đến Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.
             Trường hợp từ chối xác nhận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải nêu rõ lý do bằng văn bản và gửi nhà đầu tư.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./.

CCTCDN

 


Số lượt người xem: 870    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm