SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
7
8
2
8
0
3
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2017 1:40:00 CH

Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

 

Đối tượng áp dụng của Thông tư 95/2017/TT-BTC: Công ty đại chúng; Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông; Thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này; Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng.
Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2017./.
CCTCDN

 


Số lượt người xem: 907    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm