SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
7
8
2
6
4
7
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Hai 2017 10:10:00 SA

Thanh tra Sở Tài chính hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2017).

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Thanh tra Việt Nam đã góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Thanh tra Sở Tài chính hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thanh tra
Thấm nhuần lời Huấn thị của Hồ Chủ tịch “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ là không soi được”, trong suốt 72 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác Thanh tra luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh chính trị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thanh tra Việt Nam và sự thành công trong từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Thanh tra Sở Tài chính là cơ quan trực thuộc Sở Tài chính tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của Giám đốc Sở Tài chính trên các lĩnh vực: tài chính, giá, ngân sách…
Thể hiện được vai trò của Thanh tra tài chính trong công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản nhà nước,… Chú trọng việc phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng các kiến nghị qua hoạt động thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nắm được thực trạng việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót đối với các cá nhân, tổ chức; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm chính sách và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục những bất cập, những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính.
Thanh tra Sở Tài chính luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp hữu ích cho ngành tài chính. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra sâu sát, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng hơn; Hầu hết kết quả các cuộc thanh tra đã được các cơ quan, tổ chức nhất trí, ủng hộ, vì thế vai trò, vị thế của Thanh tra Sở Tài chính được nâng lên rõ rệt.
Thanh tra Sở Tài chính luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra. Ngoài công tác chuyên môn để nâng cao năng lực thanh tra, Thanh tra Sở Tài chính thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, kết hợp phổ biến các chính sách pháp luật với trao đổi bồi dưỡng kỹ năng, các quy trình tiến hành cuộc thanh tra và cử công chức Thanh tra tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ do Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra thành phố và các cơ quan tổ chức.
Trong năm 2017, đã được UBND Thành phố bổ nhiệm ngạch thanh tra viên cho 11 công chức Thanh tra, nâng tổng số thanh tra viên của Thanh tra Sở lên 27/34 CBCC, tương đương 79,4%. Đã tiếp tục đăng ký 07 công chức Thanh tra tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong năm 2018 và đã lập hồ sơ 04 thanh tra viên dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính.
Nhằm phục vụ công tác thanh tra tài chính được tốt hơn và xử lý hồ sơ qua chương trình phần mềm quản lý văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, Thanh tra Sở đã được Sở Tài chính quan tâm trang bị máy tính, laptop và trang bị thiết bị điện tử: máy ghi âm, máy chụp hình, hệ thống camera quan sát tại khu vực tiếp công dân để phục vụ cho công tác tiếp công dân.      
* Kết quả công tác thanh, kiểm tra năm 2017 (tính đến tháng 11/2017), Thanh tra Sở Tài Chính đã triển khai 11/10 đoàn thanh tra, kiểm tra đạt 110% so với kế hoạch năm 2017; trong đó: 10 đoàn (gồm 07 đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành, 03 đoàn thanh tra hành chính) và 01 đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 Nội dung thanh, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước, chế độ kế toán, công khai tài chính; việc chấp hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra hành chính tại các phòng, ban thuộc Sở Tài chính; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra và thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.
 - Qua công tác thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hạn chế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, việc chấp hành chính sách, chế độ theo quy định. Đã kiến nghị các đơn vị thực hiện 189 kiến nghị, trong đó: 42 kiến nghị xử lý hành chính; 23 kiến nghị xử lý kinh tế, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước theo quyết định thu hồi số tiền 823.540.676 đồng; 124 kiến nghị về cơ chế, chính sách.
Qua kết quả xử lý sau thanh tra năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính đã đôn đốc các đơn vị thực hiện 186/189 kiến nghị đạt 98,4%, các đơn vị đã thực hiện nộp NSNN theo quyết định thu hồi số tiền 356.916.474 đồng và nộp tiền theo kiến nghị xử lý kinh tế khác tại các Kết luận thanh tra số tiền 8.305.843.976 đồng (kết luận thanh tra năm 2016 là 5.561.334.536đồng, kết luận thanh tra năm 2017 là 2.744.509.440 đồng).
- Đối với công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong năm 2017 trên địa bàn thành phố (thực hiện thường xuyên cả năm): Hàng tháng, Đoàn Kiểm tra Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 24 quận, huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.
 Đến thời điểm báo cáo, đã tổ chức kiểm tra 2.654 lượt, trong đó 232 lượt kiểm tra tại siêu thị, cửa hàng, đại lý bán hàng thiết yếu thuộc chương trình bình ổn thị trường; 176 lượt kiểm tra tại các chợ, 463 lượt kiểm tra điểm giữ xe, 03 lượt kiểm tra tại bến xe vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, 03 khu vui chơi giải trí, 38 lượt kiểm tra cửa hàng đại lý kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; 123 lượt kiểm tra cửa hàng, đại lý kinh doanh mặt hàng gas và 1.616 lượt kiểm tra khác trên địa bàn thành phố; Đồng thời đã kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá bán nước sạch tại 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Qua công tác kiểm tra phối hợp, Đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện đã lập biên bản vi phạm, tham mưu UBND quận, huyện ban hành 112 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 634.266.000đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 360.466.000đồng.
Qua công tác kiểm tra giá đã góp phần và duy trì sự ổn định mặt bằng giá cả của Thành phố, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; đảm bảo các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc cam kết khi tham gia chương trình bình ổn giá của Thành phố góp phần đưa chương trình đạt hiệu quả cao và thành công trong nhiều năm qua.
* Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
- Công tác tiếp công dân: Tổ tiếp công dân Sở Tài chính trực tiếp công dân thường xuyên theo lịch phân công, chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan trong trường hợp cần thiết. Trưởng các phòng, ban thuộc Sở tiếp công dân mỗi tháng 01 ngày theo lịch và định kỳ mỗi tháng 02 lần, Ban Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân theo đúng quy định. 
 Sở Tài chính đã tiếp công dân 12 vụ việc (16 lượt tiếp), trong đó: Phó Giám đốc Sở tiếp 01 lượt đoàn đông người (80 người), các trường hợp khác, Tổ tiếp công dân tiếp theo lịch.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Thanh tra Sở Tài chính đã tham mưu Ban Giám đốc Sở xử lý, giải quyết 85 đơn thư, trong đó: 15 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo và 48 đơn khác; Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn thực hiện đúng quy định, nhằm đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo của mình, góp phần phát huy dân chủ, tăng cương pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Đã thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 631/KH- UBND ngày 13/02/2014 của UBNDTP và đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu Ban Giám đốc Sở xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư khác kiến nghị giải quyết kịp thời đúng thời gian, trình tự thủ tục theo quy định, không để hồ sơ tồn đọng.
* Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:
Thanh tra Sở tiếp nhận 96 hồ sơ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Cục Thuế thành phố chuyển đến, các hồ sơ chuyển đến được xử lý theo quy định. Đã ban hành 90/96 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán với tổng số tiền phạt là 203.500.000 đồng, đã nộp 203.500.000 đồng vào ngân sách nhà nước; Chuyển trả Cục thuế 06 hồ sơ, do hồ sơ khi chuyển đến quá thời gian xử phạt, do sai tên đối tượng vi phạm,…
* Qua kết quả công tác, năm 2017 Thanh tra Sở Tài chính đã đạt được các thành tích như sau:
- Ủy ban nhân dân Thành phố khen tặng:
+ Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 và Bằng khen Thanh tra Sở Tài chính về thành tích hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tục 2015-2016;
+ Bằng khen Thanh tra Sở Tài chính đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức, 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn thành phố.
 - Đảng ủy Sở Tài chính khen thưởng:
+ Tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2016;
+ Tập thể Thanh tra Sở Tài chính và Chánh Thanh tra Sở đạt thành tích “Dân vận khéo năm 2017;
+ Tuyên dương, khen thưởng 03 CBCC Thanh tra trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Qua kết quả tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Khối thi đua Thanh tra Sở, Ngành (vào ngày 29/11/2017), Thanh tra Sở Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và đã được 100% các đơn vị thanh tra thuộc Khối thi đua 2 thống nhất đề nghị Chánh Thanh tra Thành phố tặng Giấy khen.
Phát huy truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, Chúng ta tự hào về những thành tích mà Ngành đã đạt được và những kinh nghiệm đã tích lũy được của Thanh tra Sở Tài chính. Chúng ta càng ý thức trách nhiệm của thế hệ tiếp nối tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành. Với sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Sở Tài chính, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố và các phòng ban thuộc Sở, Thanh tra sở Tài chính càng ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra trong tình hình mới xứng đáng với lời huấn thị của Bác Hồ./.

 

 


Số lượt người xem: 932    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm