SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
7
9
0
8
1
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2017 2:00:00 CH

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 10

 

Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên
Ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.
Theo đó, quy định một số điểm mới so với Thông tư 129/2012/TT-BTC, cụ thể như sau:
Bộ Tài chính gộp chung điều kiện dự thi thống nhất giữa đối tượng thi chứng chỉ hành nghề Kế toán Thuế và Kiểm Toán, mở rộng các chuyên ngành được phép tham dự kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán Thuế.
- Về thời gian công tác để được đăng ký tham dự các kỳ thi chứng chỉ hành nghề Kế toán và kiểm toán sẽ chỉ còn 36 tháng so với 60 tháng hoặc 48 tháng như trước đây.
- Thời gian tổ chức thi duy nhất một lần trong năm vào Quý III hoặc Quý IV hàng năm.
- Bổ sung thêm các chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp được phép tham gia thi sát hạch để chuyển đổi so với trước đây như Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).
- Duy nhất đối tượng tham dự các kỳ thi sát hạch có chứng chỉ ACCA sẽ được miễn thi hai môn gồm Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Thuế và Quản lý Thuế khi tham gia kỳ thi sát hạch hay chuyển đổi.
Thông tư này thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017.
 
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
Ngày 27/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
Quý I hàng năm, công ty TNHH MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.
Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 80% số tiền lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật) về quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) quản lý. Trường hợp kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt thì công ty TNHH MTV tạm chuyển bằng 80% tiền lương, thù lao theo tháng của năm trước liền kề. Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của năm thì công ty TNHH MTV thực hiện bù trừ đảm bảo mức tạm ứng không quá 80% số tiền lương, thù lao theo tháng của năm kế hoạch.
Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển phần tiền lương, thù lao còn lại của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo số đã được quyết toán về quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước).
Thông tư này thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2017./.

Số lượt người xem: 949    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm