SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
2
6
3
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 13 Tháng Giêng 2021 3:20:00 CH

Năm 2019

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4856/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2019.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 62/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B62-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B62-TT343-79.XLS
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 63/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B63-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B63-TT343-79.XLS
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2019 64/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B64-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B64-TT343-79.XLS
4 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2018 2019 65/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B65-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B65-TT343-79.XLS
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 66/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B66-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B66-TT343-79.XLS
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng quận huyện năm 2019 2019 67/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B67-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B67-TT343-79.XLS
7 Quyêt toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình khác năm 2019 2019 68/CK-NSNN 4856/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2019-N-B68-TT343-79.PDF
QT-2019-N-B68-TT343-79.XLS
8 Báo cáo thuyết minh 2019   4856/QĐ-UBND 31/12/2020 BCTM-QT-2019.PDF
BCTM-QT-2019.XLS

Số lượt người xem: 1445    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm