SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
9
5
6
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2022 10:30:00 SA

12 tháng năm 2021

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

 

Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 12 tháng năm 2021:

Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương 12 tháng năm 2021 2021 59/CK-NSNN   14/01/2022 TH-2021-12T-B59-TT343-79.pdf
TH-2021-12T-B59-TT343-79.xls
2 Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2021 2021 60/CK-NSNN   14/01/2022 TH-2021-12T-B60-TT343-79.pdf
TH-2021-12T-B60-TT343-79.xls
3 Thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2021 2021 61/CK-NSNN   14/01/2022 TH-2021-12T-B61-TT343-79.pdf
TH-2021-12T-B61-TT343-79.xls
4 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 12 tháng năm 2021 2021     14/01/2022 BCTM-2021-12T.pdf
BCTM-2021-12T.doc

 

 

 


Số lượt người xem: 944    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm