SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
4
4
6
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Hai 2021 11:10:00 SA

Năm 2022

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách năm 2022 trình Hội đồng nhân dân thành phố :

 

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2022 33/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B33-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B33-TT343-79.xls
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2022 2022 34/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B34-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B34-TT343-79.xls
3 Dự toán thu NSNN năm 2022 2022 35/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B35-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B35-TT343-79.xls
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 36/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B36-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B36-TT343-79.xls
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2022 2022 37/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B37-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B37-TT343-79.xls
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 38/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B38-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B38-TT343-79.xls
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 40/CK-NSNN   06/12/2022 DT-2022-N-B40-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B40-TT343-79.xls
8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2022 41/CK-NS   06/12/2022 DT-2022-N-B41-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B41-TT343-79.xls
9 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2022 2022 42/CK-NS   06/12/2022 DT-2022-N-B42-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B42-TT343-79.xls
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách từng quận, huyện năm 2022 2022 43/CK-NS   06/12/2022 DT-2022-N-B43-TT343-79.pdf
DT-2022-N-B43-TT343-79.xls
11 Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 2022     06/12/2022 BCTM-2022.pdf
BCTM-2022.doc

Số lượt người xem: 1064    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm