SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
6
6
7
Tin tức sự kiện 28 Tháng Giêng 2022 10:20:00 SA

Hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy địnhvề quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 Ngày 26/01/2022 Sở Tài chính ban hành Công văn số 612/STC-ĐT ngày hướng dẫn Thủ trưởng các Sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức; Kho bạc Nhà nước Thành phố; Kho bạc Nhà nước 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức; Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện quy định về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)./.

>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 612/STC-ĐT.pdf
                                  Biểu mẫu hướng dẫn.pdf 


Số lượt người xem: 2694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm