SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
8
5
7
Dự toán NSĐP trình HĐND 05 Tháng Mười Hai 2019 9:10:00 SA

Năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân thành phố:

2. Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 33/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B33-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B33-TT343-79.xls
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2020 2020 34/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B34-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B34-TT343-79.xls
3 Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2020 2020 35/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B35-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B35-TT343-79.xls
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 36/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B36-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B36-TT343-79.xls
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2020 2020 37/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B37-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B37-TT343-79.xls
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 38/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B38-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B38-TT343-79.xls
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 40/CK-NSNN 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B40-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B40-TT343-79.xls
8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 41/CK-NS 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B41-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B41-TT343-79.xls
9 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020 2020 42/CK-NS 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B42-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B42-TT343-79.xls
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách quận huyện năm 2020 2020 43/CK-NS 5009/UBND-KT 02/12/2019 DT-2020-N-B43-TT343-79.pdf
DT-2020-N-B43-TT343-79.xls
11 Báo cáo thuyết minh 2020   5009/UBND-KT 02/12/2019 BCTM-2020.pdf
BCTM-2020.doc

Số lượt người xem: 1611    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm