SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
8
9
5
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 21 Tháng Chín 2022 3:45:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48A/YC-PC01/Đ3

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

1. Tài sản cần định giá và thời điểm định giá:

Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất tại số 27, tờ bản đồ số 14, BĐC phường 13, quận 8, địa chỉ số 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, diện tích 1.495,9m2, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị (xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ - căn hộ), tại thời điểm ngày 06 tháng 5 năm 2022

2. Tài liệu có liên quan: kèm theo yêu cầu định giá tài sản.


Số lượt người xem: 744    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm