SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
8
1
2
2
8
Tin tức sự kiện 22 Tháng Ba 2012 10:10:00 CH

Ổn định giá thuê đất tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc Nhà nước nên cân nhắc việc tăng giá thuê đất trong giai đoạn doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, cụ thể là nên có lộ trình tăng giá thuê hợp lý, nên ổn định giá thuê đất cho doanh nghiệp ít nhất trong vòng 5 năm.

 

Đơn giá thuê đất của mỗi dự án ổn định 05 năm
 
Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ) đã quy định đơn giá thuê đất của mỗi dự án ổn định 05 năm.
 
Đối với việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất được xác định bằng (=) giá đất tính thu tiền thuê đất nhân (x) với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất được quy định tại các Nghị định của Chính phủ và điều chỉnh theo lộ trình như sau:
 
Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất: quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP với mức chung là 0,5%; cận dưới cho các dự án thuê đất tại địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, dự án sản xuất nông, lâm nghiệp là 0,25%; cận trên cho các dự án thuê đất tại trung tâm thương mại, đầu mối giao thông, lĩnh vực thương mại dịch vụ là 2%. Từ ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/3/2011) tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất được điều chỉnh như sau: mức chung là 1,5%; cận dưới là 0,75% và cận trên là 3%.
 
Giá đất tính thu tiền thuê đất: quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP là giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quy định (ban hành ngày 01/01 hàng năm); Từ ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/10/2009) giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quy định (ban hành ngày 01/01 hàng năm); Trường hợp giá đất do UBND cấp tỉnh quy định chưa sát với giá thị trường trong điều kiện bình thương thì xác định lại trình UBND cấp tỉnh quyết định.
 
Với mức tăng tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất, điều chỉnh giá đất tính thu tiền thuê đất phù hợp với thị trường có làm tăng tiền thuê đất nhưng đảm bảo phù hợp với chính sách khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thay đổi (Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, tiếp theo là Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ) là người thuê đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường GPMB theo phương án được duyệt thì được trừ toàn bộ và được quy ra số năm, tháng nộp tiền thuê đất (thay vì trước đây chỉ được khấu trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất cho diện tích thu tiền thuê đất và được phân bổ cho số năm thuê đất). 
 
Đưa giá cho thuê đất tiệm cận với giá thị trường
 
Việc điều chỉnh tăng mức giá thuê đất phù hợp với chính sách khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm các mục tiêu sau:
 
Thứ nhất, đưa giá cho thuê đất tiệm cận với giá thị trường để xoá bỏ dần bao cấp về đất đai, hạn chế tham nhũng, thất thoát. Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. 
 
Thứ hai, đảm bảo hài hòa với chính sách thu tiền sử dụng đất trong tổng thể chính sách thu tài chính về đất đai. Tạo ra sự sòng phẳng, minh bạch khi doanh nghiệp ứng tiền thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.
 
Thứ ba, phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007-2012, trong đó có việc rà soát để xoá bỏ hoặc hạn chế các khoản ưu đãi (miễn, giảm) về đất theo cơ chế ưu đãi đầu tư khuyến khích xuất khẩu.
 
Thứ tư, góp phần tăng cường công tác quản lý, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích đất đang thuê có hiệu quả, nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí không đúng mục đích.
 
Nghị định số 121/2010/NĐ-CP điều chỉnh cho toàn bộ các doanh nghiệp hiện đang thuê đất của nhà nước trong trường hợp ký hợp đồng thuê đất mới (lần đầu) hoặc đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất (05 năm), song số doanh nghiệp phải xác định lại đơn giá thuê đất trong năm 2011 chỉ chiếm khoảng (15-20)% số doanh nghiệp đang thuê đất. Số còn lại hoặc là đang trong thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm (chưa phải tính lại) hoặc là đang giai đoạn miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật ưu đãi đầu tư. Ngoài ra, đối với địa bàn miền núi, hải đảo do thực hiện ưu đãi (theo lĩnh vực và theo địa bàn) nên hầu hết các doanh nghiệp thuộc địa bàn này chưa hoặc không phải nộp tiền thuê đất nên không chịu ảnh hưởng của chính sách mới.
 
Mặc dù số đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách mới chiếm tỷ trọng không nhiều, về tổng thể mức độ ảnh hưởng cũng không lớn song để hỗ trợ và giảm khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của hình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2903/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế; Theo đó quy định: Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Đồng thời quy định điều kiện và mức tiền thuê đất được giảm không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010. Trên cơ sở Quyết định số 2093/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã có văn bản số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 hướng dẫn triển khai thực hiện.
 
TML(Theo Website Bộ Tài chính)

Số lượt người xem: 3861    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm