SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
0
7
9
3
7
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Năm 2013 11:10:00 SA

Bộ Tài chính: Hướng dẫn phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Ngày 09/04/2013, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4373/BTC-NSNN hướng dẫn phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

 

- Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư ngân sách địa phương. Việc phân bổ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cần tập trung dứt điểm, tránh dàn trãi, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn thu xổ số kiến thiết. Số tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao (nếu có), địa phương được chủ động phân bổ chi đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn. Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ xổ số kiến thiết còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo quy định.
- Trường hợp năm 2012 tỉnh (thành phố) có nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vượt so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao và cần nguồn bù đắp hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2012, đề nghị tỉnh (thành phố) có báo cáo để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
NS

Số lượt người xem: 3504    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm