SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
9
2
3
9
Tin tức sự kiện 13 Tháng Giêng 2023 8:55:00 SA

Năm 2023

Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 46/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B46-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B46-TT343-79.XLS
2 Cân đối nguồn thu chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2023 2023 47/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B47-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B47-TT343-79.XLS
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023 2023 48/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B48-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B48-TT343-79.XLS
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2023 49/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B49-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B49-TT343-79.XLS
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023 2023 50/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B50-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B50-TT343-79.XLS
6 Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 51/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B51-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B51-TT343-79.XLS
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành  phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 53/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B53-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B53-TT343-79.XLS
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2023 54/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B54-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B54-TT343-79.XLS
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 2023 55/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B55-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B55-TT343-79.XLS
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách Thành phố Thủ Đức - từng huyện năm 2023 2023 56/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 DT-2023-N-B56-TT343-79.PDF
DT-2023-N-B56-TT343-79.XLS

Số lượt người xem: 2478    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm