SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
8
6
4
0
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Hai 2022 3:25:00 CH

Năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thành phố :

 

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2023 33/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B33-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B33-TT343-79.xls
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2023 2023 34/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B34-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B34-TT343-79.xls
3 Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2023 2023 35/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B35-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B35-TT343-79.xls
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2023 36/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B36-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B36-TT343-79.xls
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023 2023 37/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B37-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B37-TT343-79.xls
6 Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 38/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B38-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B38-TT343-79.xls
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2023 40/CK-NSNN   06/12/2023 DT-2023-N-B40-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B40-TT343-79.xls
8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2023 41/CK-NS   06/12/2023 DT-2023-N-B41-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B41-TT343-79.xls
9 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023 2023 42/CK-NS   06/12/2023 DT-2023-N-B42-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B42-TT343-79.xls
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp từ ngân sách thành phố cho ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện năm 2023 2023 43/CK-NS   06/12/2023 DT-2023-N-B43-TT343-79.pdf
DT-2023-N-B43-TT343-79.xls
11 Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 202 2023     06/12/2023 BCTM-2023.pdf
BCTM-2023.doc

 


Số lượt người xem: 780    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm