SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
7
6
4
5
3
Tin tức sự kiện 18 Tháng Ba 2019 3:05:00 CH

Thanh tra Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán; quản lý giá; phí và lệ phí

Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tài chính.
Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chánh Thanh tra Sở chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Tài chính, nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật, tuân thủ Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 21/02/2019, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán; quản lý giá; phí, lệ phí…” cho toàn thể công chức thanh tra.
Tại buổi sinh hoạt, bộ phận thuyết trình đã thông qua những nội dung chính về công tác xử phạt vi phạm hành chính như thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Tài chính trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán; quản lý giá; phí, lệ phí; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...; nội dung biên bản vi phạm hành chính; nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính và một số kinh nghiệm thực tế;…Công chức Thanh tra thảo luận, trao đổi một số vấn đề có liên quan và làm rõ những vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính như quy định về thời hiệu xử phạt trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán; quản lý giá; phí, lệ phí; …; quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá; vướng mắc trong quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán, kiểm toán; …

Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi sinh hoạt đã kết luận, chỉ đạo công chức Thanh tra tiếp tục nghiên cứu những văn bản, chế độ quy định có liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính để tham mưu xử lý theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật./.

TTr


Số lượt người xem: 1278    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm