SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
4
6
8
8
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2019 8:45:00 SA

Mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ngày 07/01/2019, Bộ Tài chính có Công văn 257/BTC-KBNN về mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Trong đó hướng dẫn việc triển khai như sau:

 

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính Phủ có Quyết định số 2545/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Ngày 07/01/2019, Bộ Tài chính có Công văn 257/BTC-KBNN về mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong đó hướng dẫn việc triển khai như sau:
 Từ ngày 15/01/2019, mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc thực hiện thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN, cụ thể:
Các khoản thanh toán cá nhân qua tài khoản:
Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương.
- Chi bổ sung thu nhập, tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác; một số khoản chi thanh toán cá nhân khác theo đề nghị của đơn vị.
Đối tượng áp dụng:
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hưởng lương từ NSNN; cán bộ hợp đồng hưởng lương từ NSNN (trừ lao động hợp đồng vụ, việc, khoán gọn).
Các đối tượng khác hưởng lương từ NSNN.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện việc thanh toán qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 nêu trên./.

>> Đính kèm tệp tin: công văn 257/BTC-KBNN.pdf


Số lượt người xem: 1043    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm