SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
4
5
5
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2019 2:25:00 CH

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách thành phố năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2019. Để triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; ngày 28 tháng 01 năm 2019, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước thành phố đã có Công văn liên Sở số 626/STC-CT-KBNN gửi các Sở - ban – ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận – huyện hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019./.

 

>> Đính kèm tệp tin: Công văn liên Sở 626/STC-CT-KBNN.pdf


Số lượt người xem: 1628    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm