SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
6
7
9
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 8
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2022/QH1514/11/2022Luật Thanh tra 1
2376/STC-TTra28/04/2020Về việc triển khai thực hiện Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính1
29/2020/TT-BTC17/04/2020Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công/1
01/2016/TT-TTCP06/10/2016Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra1
19/2013/TT-BTC20/02/2013Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.1
215/2012/TT-BTC10/12/2012Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.1
90/2012/TTLT-BTC-TTCP30/05/2012Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.1
169/2011/TT-BTC24/11/2011Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán 1

Tìm kiếm