SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
5
4
1
1
3
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 306
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3080/UBND-KT13/08/2020Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.1
5055/STC-NS10/08/2020Về hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2021 - 2023.1
9488/BTC-HCSN07/08/2020V/v hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt1
71/2020/TT-BTC30/07/2020Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 20231
4287/STC-HCSN09/07/2020Về việc triển khai Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính.1
62/2020/TT-BTC22/06/2020Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.1
59/2020/TT-BTC18/06/2020Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý.1
3345/STC-HCSN05/06/2020Về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.1
23/2020/TT-BTC13/04/2020Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước1
1760/STC-HCSN31/03/2020Về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính1
750/STC-HCSN18/02/2020Về việc triển khai thực hiện Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính1
07/2020/TT-BTC03/02/2020Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.1
225/BTC-HCSN07/01/2020V/v hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật1
93/2019/TT-BTC31/12/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.1
88/2019/TT-BTC24/12/2019Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20201
79/2019/TT-BTC14/11/2019Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công1
6952/STC-HCSN11/11/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính1
6703/STC-NS31/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
73/2019/TT-BTC21/10/2019Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.1
70/2019/TT-BTC03/10/2019Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm