SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
0
0
5
9
9
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 0
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2421/LS-TC-NV29/04/2021Hướng dẫn nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.1
1888/STC-NS06/04/2021Hướng dẫn công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Đức, quận và ngân sách phương năm 2021 khi thực hiện chính quyến đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.1
03/2021/NQ-HĐND23/03/2021Nghị quyết về nội dung, mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 20261
06/NQ-HĐND23/03/2021Nghị quyết về điều chỉnh hủy dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Quận 2, 9 và Thủ Đức; giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Thủ Đức.1
113/2020/TT-BTC30/12/2020Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa.1
109/2020/TT-BTC25/12/2020Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.1
1927/QĐ-BTC03/12/2020Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 20211
92/2020/TT-BTC13/11/2020Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.1
128/2020/QH1412/11/2020Về dự toán ngân sách nhà nước năm 20211
124/2020/QH1411/11/2020Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20211
3080/UBND-KT13/08/2020Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.1
5055/STC-NS10/08/2020Về hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2021 - 2023.1
9488/BTC-HCSN07/08/2020V/v hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt1
9488/BTC-HCSN07/08/2020V/v hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt1
71/2020/TT-BTC30/07/2020Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 20231
4287/STC-HCSN09/07/2020Về việc triển khai Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính.1
62/2020/TT-BTC22/06/2020Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.1
59/2020/TT-BTC18/06/2020Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý.1
3345/STC-HCSN05/06/2020Về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.1
23/2020/TT-BTC13/04/2020Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm