SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
1
2
7
3
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 361
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3701/STC-HCSNc10/06/2022Về việc triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính1
22/2022/TT-BTC30/03/2022Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 20301
665/STC-CT-KBNN27/01/2022Về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 20221
03/2022/TT-BTC12/01/2022Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-20301
7972/STC-HCSN31/12/2021V/v triển khai văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP1
7809/STC-NS28/12/2021Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 97/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính1
120/2021/TT-BTC24/12/2021Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-191
122/2021/TT-BTC24/12/2021Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20221
117/2021/TT-BTC22/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế1
7267/STC-HCSN09/12/2021Về triển khai thực hiện Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính1
13257/BTC-HCSN22/11/2021Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ1
99/2021/TT-BTC15/11/2021Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ1
97/2021/TT-BTC12/11/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước1
95/2021/TT-BTC11/11/2021Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"1
92/2021/NĐ-CP27/10/2021Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-191
89/2021/TT-BTC11/10/2021Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước1
30/2021/QĐ-TTg10/10/2021Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.1
5132/KBNN-KTNN06/10/2021V/v hướng dẫn hạch toán hoàn trả các khoản thu NSNN mô hình chính quyền đô thị1
5211/STC-HCSN17/09/2021V/v triển khai Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính1
01/2021/UBTVQH1501/09/2021Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 20221
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm