SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
6
3
8
9
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 251
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
965/STC-HCSN21/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính1
928/STC-HCSN19/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.1
900/STC-ĐTSC18/02/2019Về việc triển khai Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
732/STC-HCSN31/01/2019Về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước.1
626/STC-CT-KBNN28/01/2019Về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 20191
06/2019/TT-BTC28/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.1
397/STC-HCSN17/01/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính.1
257/BTC-KBNN07/01/2019Về việc mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.1
136/2018/TT-BTC28/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước1
133/2018/TT-BTC28/12/2018Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước1
126/2018/TT-BTC26/12/2018Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".1
121/2018/TT-BTC12/12/2018Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.1
121/2018/TT-BTC12/12/2018Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.1
120/2018/TT-BTC10/12/2018Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.1
8302/STC-HCSN06/12/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
119/2018/TT-BTC05/12/2018Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20191
119/2018/TT-BTC05/12/2018Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20191
8231/STC-HCSN04/12/2018Về việc triển khai Công văn số 9127/BTC-HCSN ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
7780/STC-HCSN16/11/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
107/2018/TT-BTC15/11/2018Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm