SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
9
1
2
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 163
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
47/2019/TT-BTC05/08/2019Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.1
55/2019/NĐ-CP24/06/2019Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa1
34/2019/Tt-BTC11/06/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.1
21/2019/TT-BTC11/04/2019Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ1
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ1
14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.1
10/2019/NĐ-CP30/01/2019Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước1
05/2019/TT-BTC25/01/2019Hướng dẫn Kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô1
02/2019/TT-BKHĐT08/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.1
132/2018/TT-BTC28/12/2018Hướng dẫn chế độ Kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
109/2018/TT-BTC15/11/2018Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích luỹ trả nợ1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
83/2018/T-BTC30/08/2018Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.1
73/2018/TT-BTC15/08/2018Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước1
60/2018/QH1415/06/2018Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.1
2919/STC-HCSN14/05/2018Về triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm