SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
6
4
0
5
4
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 157
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ1
14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.1
10/2019/NĐ-CP30/01/2019Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước1
02/2019/TT-BKHĐT08/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.1
132/2018/TT-BTC28/12/2018Hướng dẫn chế độ Kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
109/2018/TT-BTC15/11/2018Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích luỹ trả nợ1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
83/2018/T-BTC30/08/2018Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.1
73/2018/TT-BTC15/08/2018Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước1
60/2018/QH1415/06/2018Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.1
2919/STC-HCSN14/05/2018Về triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.1
41/2018/TT-BTC04/05/2018Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.1
40/2018/TT-BTC04/05/2018Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.1
58/2018/NĐ-CP18/04/2018Về bảo hiểm nông nghiệp1
32/2018/NĐ-CP08/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.1
15/2018/TT-BTC07/02/2018Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.1
12/2018/TT-BTC31/01/2018Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm