SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
5
4
1
3
8
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 173
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5349/STC-TCDN18/08/2020Về việc triển khai Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính.1
4197/STC-TCDN07/07/2020Về việc triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính.1
59/2020/QH1428/06/2020Luật Doanh nghiệp1
60/2020/TT-BTC19/06/2020Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.1
37/2020/NĐ-CP30/03/2020Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.1
01/2020/TT-BKHĐT19/02/2020Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã1
89/2019/TT-BTC26/12/2019Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam1
8016/STC-NS25/12/2019Về cơ chế tài chính cho phép các tổ chức hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các dịch vụ thanh toán điện tử.1
14495/BTC-KBNN29/11/2019V/v trả lời về cơ chế tài chính cho phép các tổ chức hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các dịch vụ thanh toán điện tử.1
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
47/2019/TT-BTC05/08/2019Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.1
55/2019/NĐ-CP24/06/2019Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa1
55/2019/NĐ-CP24/06/2019Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa1
34/2019/Tt-BTC11/06/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.1
21/2019/TT-BTC11/04/2019Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ1
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ1
14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.1
10/2019/NĐ-CP30/01/2019Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước1
05/2019/TT-BTC25/01/2019Hướng dẫn Kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô1
02/2019/TT-BKHĐT08/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm