SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
0
0
7
5
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 72
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15140/BTC-QLCS09/12/2020V/v quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công1
5876/STC-CS14/09/2020Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính.1
51/2020/TT-BTC02/06/2020Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.1
76/2019/TT-BTC05/11/2019Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi1
19/2019/QĐ-UBND07/08/2019Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và của quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
4740/STC-TTra30/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.1
63/2019/NĐ-CP11/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.1
2370/STC-CS22/04/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ.1
24/2019/TT-BTC22/04/2019Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.1
1488/UBND-KT19/04/2019Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 20181
10/2019/TT-BTC20/02/2019Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.1
04/2019/NĐ-CP11/01/2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô1
20/NQ-HĐND08/10/2018Về phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý.1
6683/STC-HCSN02/10/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
12008/BTC-QLCS02/10/2018Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 20181
92/2018/TT-BTC02/10/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dữ trữ quốc gia.1
75/2018/TT-BTC17/08/2018Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi1
67/2018/TT-BTC06/08/2018Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.1
27/2018/QĐ-UBND31/07/2018Ban hành Quy định về quản lý phân cấp nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
27/2018/QĐ-UBND31/07/2018Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm