SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
8
4
5
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 143
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5128/STC-HCSN16/08/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Bộ Tài chính.1
43/2019/TT-BTC12/07/2019Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.1
41/2019/TT-BTC11/07/2019Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.1
39/2019/QH1427/06/2019Luật Đầu tư công1
5772/BTC-KBNN21/05/2019Về việc sửa đổi, bổ sung công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/20191
38/2019/NĐ-CP09/05/2019Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang1
2489/STC-NS26/04/2019Về triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ1
17/2019/QĐ-TTg08/04/2019Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu.1
17/2019/TT-BTC21/03/2019Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"1
14/2019/TT-BTC15/03/2019Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 20201
2728/BTC-KBNN11/03/2019Về việc hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập BCTCNN năm 20181
352/2019/QĐ-UBND24/01/2019Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018.1
09/2019/NĐ-CP24/01/2019Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước1
02/2019/TT-BTC14/01/2019Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính1
71/QĐ-BTC07/01/2019Về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 20181
165/2018/NĐ-CP24/12/2018Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính1
123/2018/TT-BTC17/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản , Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.1
4712/QĐ-UBND20/10/2018Về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.1
4631/QĐ-UBND19/10/2018Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
16/2018/NQ-HĐND08/10/2018Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm