SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
6
4
0
0
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 129
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
352/2019/QĐ-UBND24/01/2019Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018.1
09/2019/NĐ-CP24/01/2019Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước1
165/2018/NĐ-CP24/12/2018Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính1
4712/QĐ-UBND20/10/2018Về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.1
4631/QĐ-UBND19/10/2018Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
16/2018/NQ-HĐND08/10/2018Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.1
4270/QĐ-UBND28/09/2018Ban hành Quy trình phối hợp thực hiện cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
4000/STC-HCSN20/06/2018Về triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.1
3680/STC-HCSN11/06/2018Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.1
3641/STC-QHPX08/06/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.1
06/2018/TT-BNV31/05/2018Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.1
06/2018/TT-BNV31/05/2018Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.1
72/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang1
63/2018/NĐ-CP04/05/2018Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư1
1370/QĐ-UBND09/04/2018Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 20181
1140/HD-SNV02/04/2018Về thực hiện chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/201/NĐ-CP của Chính phủ.1
31/2018/TT-BTC30/03/2018Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.1
04/2018/TT-BNV27/03/2018Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.1
04/2018/TT-BNV27/03/2018Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.1
10/2018/QĐ-UBND22/03/2018Về việc bãi bỏ văn bản1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm