SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
6
9
4
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 160
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
125/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn1
117/2020/NĐ-CP28/09/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế1
5563/QĐ-STC-TTr28/08/2020Về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tiếp công dân trực thuộc Sở Tài chính TP.HCM1
78/2020/TT-BTC14/08/2020Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự1
66/2020/TT-BTC10/07/2020Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.1
2258/STC-HCSN24/04/2020Về việc triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính1
2224/STC-HCSN23/04/2020Về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính1
29/2020/TT-BTC17/04/2020Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công1
38/2020/TT-BCA17/04/2020Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân 1
24/2020/TT-BTC13/04/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.1
16/2020/TT-BTC26/03/2020Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính1
24/2020/TT-BCA10/03/2020Ban hành Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước1
30/2020/NĐ-CP05/03/2020Về công tác văn thư1
26/2020/NĐ-CP28/02/2020Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 1
17/2020/NĐ-CP05/02/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.1
70/QĐ-BTC16/01/2020Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019.1
02/NQ-CP01/01/2020Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 20201
5128/STC-HCSN16/08/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Bộ Tài chính.1
43/2019/TT-BTC12/07/2019Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.1
41/2019/TT-BTC11/07/2019Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm