Modify settings and columns
  
Xem: 
02qlcs.aspx
02qlcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:26 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNHoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp
03qlcs.aspx
03qlcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:32 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐiều chuyển TS nhà nước
04qlcs.aspx
04qlcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:40 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBán tài sản nhà nước
05qlcs.aspx
05qlcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:46 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThanh lý tài sản nhà nước
06qlcs.aspx
06qlcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:57 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNXem xét việc sử dụng quỹ đất
07thtk.aspx
07thtkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2021 9:03 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
08btnn.aspx
08btnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 11:07 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường
09btnn.aspx
09btnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 11:18 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục Phục hồi danh dự
1.aspx
1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2017 9:11 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂN1
101.aspx
101Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 2:55 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNPhổ biến chế độ - chính sách
10cchc2017.aspx
10cchc2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 2:24 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCải cách hành chính
10ttttcc.aspx
10ttttccDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/02/2023 3:10 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục thi tuyển công chức
10vbcddh2017.aspx
10vbcddh2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 2:33 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản chỉ đạo điều hành
10vbhd2017.aspx
10vbhd2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 2:34 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản hướng dẫn
10vbqppl2017.aspx
10vbqppl2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 2:32 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản quy phạm pháp luật
11kntc.aspx
11kntcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 11:27 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
11tttcd.aspx
11tttcdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 11:23 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục tiếp công dân
12kntc.aspx
12kntcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 11:31 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
1-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuoc.aspx
1-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2016 9:18 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNnhiemvuthu
31.aspx
31Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2016 9:22 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂN3.1. Về kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước
7ctdp1.aspx
7ctdp1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:48 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNNâng cao chất lượng nguồn nhân lực
7ctdp2.aspx
7ctdp2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:49 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCải cách hành chính
7ctdp3.aspx
7ctdp3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 3:09 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChuyển dịch cơ cấu
7ctdp4.aspx
7ctdp4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:54 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNGiảm ùn tắc giao thông
7ctdp5.aspx
7ctdp5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:55 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNGiảm ngập nước
7ctdp6.aspx
7ctdp6Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:55 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNGiảm ô nhiễm môi trường
7ctdp7.aspx
7ctdp7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017 8:56 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChỉnh trang và phát triển đô thị
7ctdp-ccch-vbcddh.aspx
7ctdp-ccch-vbcddhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/11/2018 3:35 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản chỉ đạo điều hành
7ctdp-cchc-vbhd.aspx
7ctdp-cchc-vbhdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/11/2018 3:36 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản hướng dẫn
7ctdp-cchc-vbqppl.aspx
7ctdp-cchc-vbqpplDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/11/2018 3:38 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNVăn bản quy phạm pháp luật
9tttncc.aspx
9tttnccDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/02/2023 3:10 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNThủ tục tiếp nhận vào làm công chức
ban-dau-gia.aspx
ban-dau-giaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2014 3:29 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBán đấu giá
ban-giam-doc.aspx
ban-giam-docDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/11/2011 8:32 SASystem AccountBan Giám đốc
ban-vat-gia.aspx
ban-vat-giaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2011 10:40 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBan Vật giá
bang-gia-dat-tphcm.aspx
bang-gia-dat-tphcmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/09/2011 4:15 CHSystem AccountBảng giá đất
bao-cao-thong-ke.aspx
bao-cao-thong-keDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/2014 10:32 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBáo cáo thống kê
bcctacktragia.aspx
bcctacktragiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2017 9:00 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNbcctacktragia
bcnsdccd-nam2020.aspx
bcnsdccd-nam2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2021 3:08 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBáo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2020
bcthqlsdtsc.aspx
bcthqlsdtscDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/05/2019 2:54 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
benh-vien-quan-9.aspx
benh-vien-quan-9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/09/2010 8:33 CHSystem AccountBệnh viện Quận 9
bgd.aspx
bgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/01/2012 9:36 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBan Giám đốc qua các thời kỳ
bophapdien.aspx
bophapdienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2020 10:35 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBộ pháp điển
botaichinh.aspx
botaichinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2017 11:05 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBộ Tài chính
bo-tai-chinh.aspx
bo-tai-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/01/2014 10:02 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBộ Tài chính
bott.aspx
bottDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 3:06 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBott
bott-2011.aspx
bott-2011Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2011 11:18 SASystem AccountBình ổn thị trường
bott2016.aspx
bott2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 3:19 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChương trình bình ổn thị trường năm 2016
btnn-video.aspx
btnn-videoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2021 4:03 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNLuật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
btno.aspx
btnoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/03/2019 10:02 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBản tin nợ công
cac-phong-ban.aspx
cac-phong-banDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/11/2011 3:37 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCác phòng, ban
cai-cach-hanh-chinh.aspx
cai-cach-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/09/2011 2:30 CHSystem AccountCải cách hành chính
cap-ma-so-dvsdns.aspx
cap-ma-so-dvsdnsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2011 9:23 SASystem AccountCấp mã số DVSDNS
cap-ma-so-truc-tuyen.aspx
cap-ma-so-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2017 2:29 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCấp mã số trực tuyến
cap-ms-qhns.aspx
cap-ms-qhnsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/12/2015 9:44 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
casau.aspx
casauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/2010 5:09 CHSystem AccountCá sấu
cbttnocqdp.aspx
cbttnocqdpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/01/2024 9:45 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCông bố thông tin về nợ CQĐP
cctcdn.aspx
cctcdnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2011 4:43 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChi cục tài chính doanh nghiệp
cchc.aspx
cchcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2011 1:11 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNcchc
cdnsnn.aspx
cdnsnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2021 3:15 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBản ngân sách dành cho công dân
cdnsnn-nam2020.aspx
cdnsnn-nam2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2021 3:10 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBản ngân sách dành cho công dân năm 2020
cdnsnn-nam2021.aspx
cdnsnn-nam2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2021 3:11 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNBản ngân sách dành cho công dân năm 2021
cdnsnn-nam2021-tq.aspx
cdnsnn-nam2021-tqDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2021 3:50 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDự toán NSNN năm 2021 HĐND thông qua
cdvcqg.aspx
cdvcqgDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2020 10:47 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCổng dịch vụ công quốc gia
cdvctp.aspx
cdvctpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2020 10:47 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCổng dịch vụ công thành phố
ckkltt.aspx
ckklttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/02/2024 12:05 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCông khai kết luận thanh tra
cktc.aspx
cktcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/12/2011 9:51 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCKTC
cktc-aspx.aspx
cktc-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2011 9:48 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCông khai tài chính
cong-san.aspx
cong-sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2011 4:42 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNPhòng Công sản
cong-tac-phong-chong-tham-nhung.aspx
cong-tac-phong-chong-tham-nhungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/09/2011 2:59 CHSystem AccountCông tác Phòng, chống tham nhũng
congtntdtt.aspx
congtntdttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2022 10:26 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNCổng tiếp nhận trao đổi thông tin
chinhphu.aspx
chinhphuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2017 11:05 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChính phủ
chinh-phu.aspx
chinh-phuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/01/2014 10:01 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChính phủ
chuc-nang-nhiem-vu-so-tai-chinh.aspx
chuc-nang-nhiem-vu-so-tai-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/09/2011 9:02 SASystem AccountGiới thiệu
chuc-nang-nhiem-vu-stc.aspx
chuc-nang-nhiem-vu-stcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2014 11:31 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNChức năng nhiệm vụ
dang-ky-ke-khai-gia.aspx
dang-ky-ke-khai-giaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2011 11:00 SASystem AccountĐăng ký kê khai giá
dangnhap.aspx
dangnhapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2022 2:04 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐăng nhập
danhgia.aspx
danhgiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2016 9:22 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂN3. Đánh giá
danhmuctthc.aspx
danhmuctthcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2012 10:00 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDanh mục TTHC
dau-tu.aspx
dau-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2011 4:37 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNPhòng Đầu tư sửa chữa
ddtd.aspx
ddtdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2022 1:40 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNddtd
default.aspx
defaultDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/08/2014 9:36 SASystem AccountTrang chủ - Sở Tài Chính
default1.aspx
default1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/08/2014 9:34 SASystem Account
dichvucong.aspx
dichvucongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 3:09 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNdichvucong
dich-vu-cong.aspx
dich-vu-congDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/12/2016 10:43 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDịch vụ công
diem-tin-trong-tuan.aspx
diem-tin-trong-tuanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/03/2013 8:59 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐiểm tin trong tuần
diendantd.aspx
diendantdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2017 11:13 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDiễn đàn trao đổi
dkgia.aspx
dkgiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 10:12 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐăng ký giá
dkmsqhns.aspx
dkmsqhnsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 3:37 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNdkmsqhns
dmtthc-stc.aspx
dmtthc-stcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2021 9:50 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDanh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Sở Tài chính
dn-100-von-nn-nam-2013.aspx
dn-100-von-nn-nam-2013Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2014 4:39 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDN 100% vốn NN năm 2013
don-vi-truc-thuoc.aspx
don-vi-truc-thuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/01/2014 11:12 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNĐơn vị trực thuộc
ds-vbqppl-xinykien.aspx
ds-vbqppl-xinykienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 10:06 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDanh sách VBQPPL cần xin ý kiến
dtnsdpduochdndqd.aspx
dtnsdpduochdndqdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2018 9:53 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
dtnsdptrinhhdnd.aspx
dtnsdptrinhhdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2018 9:51 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDự toán NSĐP trình HĐND
du-an-tabmis.aspx
du-an-tabmisDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/2011 10:59 SASystem AccountDự án tabmis
du-toan.aspx
du-toanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/08/2016 10:22 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNDự toán
dvc.aspx
dvcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2020 11:20 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNSử dụng dịch vụ công
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2011 4:19 CHSystem AccountGóp ý
gopyduthao.aspx
gopyduthaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2019 8:28 SANGUYỄN THỊ BÍCH VÂNGóp ý dự thảo văn bản
gopy-tthc.aspx
gopy-tthcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/08/2012 2:46 CHNGUYỄN THỊ BÍCH VÂNGóp ý về quy định hành chính
1 - 100 Tiếp theo