SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
3
4
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 145
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/2023/NĐ-CP24/06/2023Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân1
99/2022/NĐ-CP30/11/2022Về đăng ký biện pháp bảo đảm1
90/2022/NĐ-CP28/10/2022 Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.1
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ1
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ1
08/2022/NĐ-CP10/01/2022Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường1
148/NĐ-CP31/12/2021Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp1
148/2021/NĐ-CP31/12/2021Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp1
114/2021/NĐ-CP16/12/2021Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài1
99/2021/NĐ-CP11/11/2021Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công1
92/2021/NĐ-CP27/10/2021Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-191
89/2021/NĐ-CP18/10/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.1
87/2021/NĐ-CP29/09/2021Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước1
60/2021/NĐ-CP21/06/2021Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập1
52/2021/NĐ-CP19/04/2021Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.1
47/2021/NĐ-CP01/04/2021Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp1
44/2021/NĐ-CP31/03/2021Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.1
33/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.1
15/2021/NĐ-CP03/03/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.1
159/2020/NĐ-CP31/12/2020Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm