SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
6
3
8
5
1
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 101
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/2019/NĐ-CP21/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.1
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ1
14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.1
10/2019/NĐ-CP30/01/2019Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước1
09/2019/NĐ-CP24/01/2019Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước1
04/2019/NĐ-CP11/01/2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô1
165/2018/NĐ-CP24/12/2018Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
163/2018/NĐ-CP04/12/2018Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
151/2018/NĐ-CP07/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.1
93/2018/NĐ-CP30/06/2018Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương1
98/2018/NĐ-CP30/06/2018Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.1
93/2018/NĐ-CP30/06/2018Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương1
94/2018/NĐ-CP30/06/2018Về nghiệp vụ quản lý nợ công1
92/2018/NĐ-CP26/06/2018Về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.1
91/2018/NĐ-CP26/06/2018Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ1
70/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.1
72/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang1
63/2018/NĐ-CP04/05/2018Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư1
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm