SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
3
6
5
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 148
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
5798/STC-HCSN17/09/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5128/STC-HCSN16/08/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Bộ Tài chính.1
5080/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 13/07/2019.1
5101/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5105/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai và báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019.1
4740/STC-TTra30/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.1
4389/STC-HCSN17/07/2019Về triển khai thực hiện Công văn số 6773/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
4329/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
4282/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
3898/STC-HCSN28/06/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
3097/STC-HCSN24/05/2019Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020.1
2489/STC-NS26/04/2019Về triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ1
2370/STC-CS22/04/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ.1
1865/STC-HCSN29/03/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
1764/STC-HCSN26/03/2019Về việc triển khai Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1481/STC-HCSN14/03/2019Về việc triển khai Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.1
965/STC-HCSN21/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính1
928/STC-HCSN19/02/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm