SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
0
2
2
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 123
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
8999/STC-HCSN28/12/2018Về việc triển khai Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
8302/STC-HCSN06/12/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
8231/STC-HCSN04/12/2018Về việc triển khai Công văn số 9127/BTC-HCSN ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
7780/STC-HCSN16/11/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
7587/STC-HCSN09/11/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
7336/STC-QHPX30/10/2018Về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP.1
7151/STC-HCSN22/10/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
6982/STC-HCSN16/10/2018Về việc triển khai Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
6683/STC-HCSN02/10/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
6592/STC-BVG27/09/2018Về triển khai Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
9278/STC-HCSN14/09/2018Về việc triển khai Công văn số 10096/BTC-HCSN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo".1
4869/STC-BVG23/07/2018Về triển khai Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
4796/STC-HCSN18/07/2018Về triển khai thực hiện Công văn số 7020/BTC-NSNN ngày 14/6/2018 của Bộ Tài chính.1
5003/STC-HCSN25/06/2018Về triển khai Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
4906/STC-HCSN25/06/2018Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.1
4000/STC-HCSN20/06/2018Về triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.1
3773/STC-HCSN14/06/2018Về việc triển khai Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
3680/STC-HCSN11/06/2018Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.1
3641/STC-QHPX08/06/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.1
3631/STC-HCSN08/06/2018Về thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.1
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm