SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
3
9
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 145
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
5798/STC-HCSN17/09/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
53/2019/TT-BTC20/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.1
52/2019/TT-BTC16/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.1
1481/STC-HCSN14/03/2019Về việc triển khai Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.1
20/2019/NĐ-CP21/02/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.1
8999/STC-HCSN28/12/2018Về việc triển khai Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
105/2018/TT-BTC15/11/2018Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.1
6592/STC-BVG27/09/2018Về triển khai Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
78/2018/TT-BTC21/08/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.1
4869/STC-BVG23/07/2018Về triển khai Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
5003/STC-HCSN25/06/2018Về triển khai Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
55/2018/TT-BTC25/06/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.1
17/2018/QĐ-UBND16/05/2018Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
44/2018/TT-BTC07/05/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp1
2259/STC-HCSN16/04/2018Về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
2163/STC-HCSN10/04/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
01/2018/NQ-HĐND16/03/2018Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
1361/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1360/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTC số 08/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm