SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
1
2
9
2
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 199
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
460/QĐ-TTg14/04/2022Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 20301
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ1
148/NĐ-CP31/12/2021Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp1
163/NQ-CP29/12/2021Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục1
347/TB-VPCP22/12/2021Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.1
114/2021/NĐ-CP16/12/2021Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài1
99/2021/NĐ-CP11/11/2021Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công1
92/2021/NĐ-CP27/10/2021Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-191
89/2021/NĐ-CP18/10/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.1
30/2021/QĐ-TTg10/10/2021Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.1
06/2021/TT-TTCP01/10/2021Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thành tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra1
87/2021/NĐ-CP29/09/2021Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước1
27/2021/QĐ-TTg25/09/2021Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-191
26/2021/QĐ-TTg12/08/2021Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần1
86/NQ-CP06/08/2021Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV1
23/2021/QĐ-TTg07/07/2021Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-191
68/NQ-CP01/07/2021Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gắp khó khăn do đại dịch COVID-19.1
60/2021/NĐ-CP21/06/2021Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập1
889/QĐ-TTg07/06/2021Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới1
52/2021/NĐ-CP19/04/2021Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm