SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
0
0
8
2
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 170
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2021/NĐ-CP19/04/2021Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.1
44/2021/NĐ-CP31/03/2021Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.1
33/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.1
15/2021/NĐ-CP03/03/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.1
17/NQ-CP09/02/2021Nghị quyết về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021.1
16/NQ-CP08/02/2021Nghị quyết về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-191
159/2020/NĐ-CP31/12/2020Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.1
157/2020/NĐ-CP31/12/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp1
156/2020/NĐ-CP31/12/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.1
140/2020/NĐ-CP30/11/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.1
125/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn1
121/2020/NĐ-CP09/10/2020Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP1
117/2020/NĐ-CP28/09/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế1
40/2020/NĐ-CP06/04/2020Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công1
37/2020/NĐ-CP30/03/2020Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.1
30/2020/NĐ-CP05/03/2020Về công tác văn thư1
26/2020/NĐ-CP28/02/2020Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 1
17/2020/NĐ-CP05/02/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.1
02/NQ-CP01/01/2020Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 20201
73/2019/NĐ-CP05/09/2019Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm