SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
0
0
5
7
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 523
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2021/TT-BTC07/04/2021Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.1
26/2021/TT-BTC07/04/2021Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.1
24/2021/TT-BTC31/03/2021Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.1
18/2021/TT-BTC11/03/2021Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấp chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.1
2167/BTC-TCNH05/03/2021V/v chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 84/2020/TT-BTC1
15/2021/TT-BTC18/02/2021Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.1
08/2021/TT-BTC25/01/2021Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.1
05/2021/TT-BTC20/01/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.1
02/2021/TT_BTC08/01/2021Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.1
01/2021/TT-BTC07/01/2021Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.1
113/2020/TT-BTC30/12/2020Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa.1
110/2020/TT-BTC28/12/2020Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.1
109/2020/TT-BTC25/12/2020Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.1
15140/BTC-QLCS09/12/2020V/v quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công1
1927/QĐ-BTC03/12/2020Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 20211
101/2020/TT-BTC23/11/2020Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.1
92/2020/TT-BTC13/11/2020Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.1
88/2020/TT-BTC30/10/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ1
37/VBHN-BTC18/09/2020Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán1
36/VBHN-BTC07/09/2020Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm