SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
6
3
8
7
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 420
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2019/TT-BTC28/01/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.1
257/BTC-KBNN07/01/2019Về việc mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.1
136/2018/TT-BTC28/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước1
133/2018/TT-BTC28/12/2018Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước1
132/2018/TT-BTC28/12/2018Hướng dẫn chế độ Kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ1
126/2018/TT-BTC26/12/2018Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".1
121/2018/TT-BTC12/12/2018Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.1
121/2018/TT-BTC12/12/2018Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.1
120/2018/TT-BTC10/12/2018Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.1
119/2018/TT-BTC05/12/2018Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20191
119/2018/TT-BTC05/12/2018Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20191
105/2018/TT-BTC15/11/2018Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.1
107/2018/TT-BTC15/11/2018Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.1
109/2018/TT-BTC15/11/2018Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích luỹ trả nợ1
14079/BTC-NSNN14/11/2018Về việc đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN1
99/2018/TT-BBTC01/11/2018Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.1
12008/BTC-QLCS02/10/2018Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 20181
92/2018/TT-BTC02/10/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dữ trữ quốc gia.1
91/2018/TT-BTC28/09/2018Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.1
90/2018/TT-BTC28/09/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.1
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm