SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
1
0
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 404
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/2018/TT-BTC15/11/2018Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.1
12008/BTC-QLCS02/10/2018Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 20181
92/2018/TT-BTC02/10/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dữ trữ quốc gia.1
91/2018/TT-BTC28/09/2018Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.1
85/2018/TT-BTC13/09/2018Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.1
10803/BTC-NSNN06/09/2018Về việc điều chỉnh mức trợ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nhân viên sáng giúp việc Hội Người mù quận - huyện của thành phố Hồ Chí Minh.1
83/2018/T-BTC30/08/2018Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.1
10231/BTC-KBNN23/08/2018Về việc hướng dẫn hạch toán, điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 20171
78/2018/TT-BTC21/08/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.1
10096/BTC-HCSN21/08/2018Về việc kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo"1
75/2018/TT-BTC17/08/2018Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi1
73/2018/TT-BTC15/08/2018Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước1
71/2018/TT-BTC10/08/2018Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.1
67/2018/TT-BTC06/08/2018Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.1
68/2018/TT-BTC06/08/2018Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ1
9127/BTc-HCSN31/07/2018Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.1
63/2018/TT-BTC30/07/2018Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.1
62/2018/TT-BTC30/07/2018Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.1
1223/2018/QĐ-BTC27/07/2018Về việc ban hành Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả Ngân sách Nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước.1
57/2018/TT-BTC05/07/2018Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm