SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
5
4
4
1
5
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 457
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/2019/TT-BTC16/09/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.1
53/2019/TT-BTC20/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.1
52/2019/TT-BTC16/08/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.1
47/2019/TT-BTC05/08/2019Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.1
46/2019/TT-BTC23/07/2019Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ.1
43/2019/TT-BTC12/07/2019Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.1
41/2019/TT-BTC11/07/2019Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.1
4015/STC-NS03/07/2019Về việc triển khai Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
38/2019/TT-BTC28/06/2019Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-20251
40/2019/TT-BTC28/06/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định và quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.1
6773/BTC-HCSN13/06/2019Về việc kiến nghị một số nội dung quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC1
6773/BTC-HCSN13/06/2019Về việc kiến nghị một số nội dung quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC1
34/2019/Tt-BTC11/06/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.1
6657/BTC-HCSN11/06/2019Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".0
6657/BTC-HCSN11/06/2019Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Công đồng ASEAN 2025".1
31/2019/TT-BTC05/06/2019Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.1
5772/BTC-KBNN21/05/2019Về việc sửa đổi, bổ sung công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/20191
28/2019/TT-BTC21/05/2019Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.1
26/2019/TT-BTC10/05/2019Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.1
706/QĐ-BTC23/04/2019Về việc đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm