SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
0
1
0
2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định công bố Mức độ DVCTT Cơ quan tiếp nhận
1 Thủ tục đăng ký giá Quản lý Giá 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 2 Sở Công Thương; Sở Y tế
2 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất trong khu công nghệ cao Quản lý Công sản 3509/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 2 BQL Khu Công nghệ cao
3 Miễn giảm tiền thuê đất trong khu công nghệ cao Quản lý Công sản 3509/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 2 BQL Khu Công nghệ cao

Tìm kiếm