SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
2
7
5
0
  Giá bán điều chỉnh các mặt hàng trứng gia cầm của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và tết Kỷ Hợi năm 2019 áp dụng từ ngày 20/06/2018  (29/06)
  Giá bán điều chỉnh các mặt hàng thịt gia súc của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và tết Kỷ Hợi năm 2019 áp dụng từ ngày 07/06/2018  (06/06)
  Giá bán điều chỉnh các mặt hàng thịt gia súc của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2018 và Tết Kỷ Hợi năm 2019 áp dụng từ ngày 21/04/2018.  (23/04)
  Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TP.HCM năm 2018-2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2018 và Tết Kỷ Hợi năm 2019 áp dụng từ ngày 17/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2018 và Tết Kỷ Hợi năm 2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018.  (20/04)
  Giá bán mặt hàng tập và dụng cụ học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018.  (20/04)
  Giá bán mặt hàng tập và dụng cụ học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 17/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng đồng phục học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng đồng phục học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 17/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng dược phẩm của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và Tết Kỷ Hợi 2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018.  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng cặp, ba lô, túi xách của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 01/04/2018  (20/04)
  Giá bán các mặt hàng cặp, ba lô, túi xách của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2018-2019 áp dụng từ ngày 17/04/2018  (20/04)
  Giá bán điều chỉnh các mặt hàng thịt gia súc áp dụng từ ngày 27/04/2017  (26/04)
  Giá bán mặt hàng tập và dụng cụ học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 01/04/2017.  (03/04)
  Giá bán các mặt hàng dược phẩm của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và Tết Mậu Tuất 2018 áp dụng từ ngày 01/04/2017.  (03/04)
  Giá bán các mặt hàng đồng phục học sinh của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 01/04/2017.  (03/04)
  Giá bán các mặt hàng cặp, ba lô, túi xách của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 01/04/2017.  (03/04)
  Giá bán điều chỉnh các mặt hàng thịt gia cầm của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2016 và Tết Đinh Dậu năm 2017 (Áp dụng từ ngày 03/03/2017)  (07/03)
  Giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017 (Áp dụng từ ngày 23/06/2016)  (23/06)

Tìm kiếm