SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
6
3
1
3
  Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024-2025  (04/06)
  Công văn số 3332/STC-QLG ngày 31/5/2024 của Sở Tài chính kết quả điều chỉnh giá mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025  (04/06)
  Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2024-2025  (22/05)
  Công văn số 3036/STC-QLG ngày 17/5/2024 của Sở Tài chính về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024-2025  (22/05)
  Giá các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024 - 2025  (01/04)
  Danh mục các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025  (01/04)
  Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025  (01/04)
  Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025  (01/04)
  Công văn số 1898/STC-QLG ngày 29/03/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả xét duyệt giá đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵnăm 2025  (01/04)

Tìm kiếm