SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
2
6
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 4
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9015/KH-STC28/12/2018Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính.1
1452/KH-UBND 22/03/2017Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 1
929/KH-STC09/02/2017Kế hoạch thực hiện cải cách tài chính công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-20201
166/KH-STC-VP10/01/2017Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 20171

Tìm kiếm