SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
9
3
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 9
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1651/KH-STC24/03/2022Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 20221
1356/BC-STC-VP09/03/2022Báo cáo kết quả thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tài chính Quý I năm 20221
5279/BC-STC-VP22/09/2021Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 3 năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.1
5259/BC-STC-VP20/09/2021Kết quả thực hiện công tác của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tài chính Quý 3 năm 20211
5258/BC-STC-VP20/09/2021Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 20211
9015/KH-STC28/12/2018Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính.1
1452/KH-UBND 22/03/2017Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 1
929/KH-STC09/02/2017Kế hoạch thực hiện cải cách tài chính công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-20201
166/KH-STC-VP10/01/2017Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 20171

Tìm kiếm