SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
6
3
0
4
Tổng số : 2
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9046/KH-STC28/12/2018Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018-2020.1
10713/KH-STC30/12/2016Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 5880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.1

Tìm kiếm