Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2011 và Tết Nhâm Thìn năm 2012.

 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2011 và Tết Nhâm Thìn năm 2012.

 GIÁ BÁN CÁC MẶT HÀNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM NĂM 2011 VÀ TẾT NHÂM THÌN NĂM 2012 (23-06-2011)


Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2011-2012 trên địa bàn TPHCM.

  Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2011-2012.

 Giá bán đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2011-2012 trên địa bàn TPHCM (12-05-2011)

  Danh sách các điểm bán bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2011-2012.


Chương trình bình ổn thị trường sữa bột dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và sữa bột dành cho người cao tuổi trên địa bàn TPHCM năm 2011.

 GIÁ BÁN SỮA BỘT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 12 THÁNG TUỔI VÀ SỮA BỘT DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI (31-05-2011)

 Danh sách các điểm bán bình ổn giá sữa của Công ty Cổ phần  TP DD Đồng Tâm

 Danh sách các điểm bán bình ổn giá sữa của Công ty Cổ phần sữa Vinamilk


Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP

 Danh mục thuốc bình ổn giá năm 2011 tại TPHCM (06-07-2011)

Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm