SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
9
0
1
Tin tức sự kiện 09 Tháng Sáu 2021 10:25:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 10 thửa đất tại Thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

1. Tài sản cần định giá:
STT
Thửa đất, tờ bản đồ
Diện tích (m2)
Mục đích, loại đất
Thời hạn sử dụng còn lại
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1
Thửa đất số 701, tờ bản đồ số 33, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
2651,8
Lúa
Tháng 9/2024
AA158128 ngày 24/9/2004
2
Thửa đất số 675, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
809
Lúa
Tháng 12/2018
C094599 ngày 19/12/1998
3
Thửa đất số 2407 tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
524
Lúa
Tháng 12/2018
4
Thửa đất số 3723, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
     2.046  
HNK
Tháng 01/2023
V914712 ngày 17/01/2003
5
Thửa đất số 595, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
595
HNK
Tháng 9/2018
V906677 ngày 08/7/2003
6
Thửa đất số 2347, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
818
HNK
7
Thửa đất số 3724, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
1953
HNK
Tháng 01/2023
V914746 ngày 17/01/2003
8
Thửa đất số 705, tờ bản đồ số 33, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
692,8
Lúa
Tháng 09/2024
AA158128 ngày 24/9/2004
9
Thửa đất số 843 tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
703
Lúa

Tháng 9/2018
 
C 037237 ngày 07/9/1998
10
Thửa đất số 2501, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
612 Lúa

2. Thời điểm định giá: ngày 31 tháng 12 năm 2014

3. Tài liệu có liên quan: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng, bản đồ vị trí


Số lượt người xem: 3311    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm