SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
0
5
5
7
Tin tức sự kiện 28 Tháng Tư 2021 4:20:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 13 thửa đất

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

 

I. Tài sản cần định giá
1. 01 (một) thửa đất CK052817 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 757, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
2. 01 (một) thửa đất CK052816 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 758, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
3. 01 (một) thửa đất CK052818 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 759, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
4. 01 (một) thửa đất CK052819 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 760, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
5. 01 (một) thửa đất CK052790 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 752, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
6. 01 (một) thửa đất CK052792 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 753, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
7. 01 (một) thửa đất CK052789 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 754, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
8. 01 (một) thửa đất CK052791 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 755, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
9. 01 (một) thửa đất CI809617 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 12/12/2018, thửa đất số 756, tờ bản đồ số 19, diện tích 85m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
10. 01 (một) thửa đất CI118154 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 22/6/2018, thửa đất số 995, tờ bản đồ số 19, diện tích 228,3m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
11. 01 (một) thửa đất CN202473 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 11/6/2019, thửa đất số 255, tờ bản đồ số 19, diện tích 374,7m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
12. 01 (một) thửa đất CK052791 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 22/6/2018, thửa đất số 990, tờ bản đồ số 19, diện tích 178,1m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
13. 01 (một) thửa đất số 996, tờ bản đồ số 19, diện tích 248,9m2, đất ở đô thị, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ nêu trên.
2. Thời điểm định giá: ngày 09 tháng 10 năm 2019
3. Tài liệu có liên quan: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Số lượt người xem: 3125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm