SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
6
2
4
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Một 2023 8:55:00 SA

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/11/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 369/TB-UBND danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Theo đó, Sở Tài chính, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố,
  Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Du lịch đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tên tại phụ lục đính kèm Thông báo này thực hiện kê khai giá theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố) không có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này thì thực hiện kê khai giá tại Ủy ban nhân dân cấp huyện theo nơi đăng ký trụ sở chính.

>> Đính kèm tệp tin: Thông báo số 369.TB-UBND.pdf

                                  Phụ lục danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá.pdf

 


Số lượt người xem: 7128    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm