SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
0
0
4
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười 2023 10:30:00 SA

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ngày 26/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023). Trong đó, lưu ý một số nội dung chính sau:
Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

              (1) Nghị định số 72/2023/NĐ-CP vẫn sử dụng cách phân loại như Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, chia xe ô tô thành 4 nhóm gồm: (i) xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, (ii) xe ô tô phục vụ công tác chung, (iii) xe ô tô chuyên dùng, (iv) xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước. 

Tuy nhiên cách phân loại đối với xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng có sự điều chỉnh; theo đó, 2 loại xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô bán tải và xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) được chuyển thành xe ô tô phục vụ công tác chung để tối đa hóa công năng và hiệu quả sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do vậy, hiện danh mục xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định này còn 5 loại.

(2) Số lượng và mức giá mua xe ô tô quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP là số lượng và mức giá tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn ngân sách nhà nước cấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật), cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, mua sắm xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

(3) Về xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

Các chức danh sử dụng xe ô tô phục vụ công tác được căn cứ theo danh mục chức danh, chức vụ... từ trung ương đến cơ sở quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; theo đó, Nghị định đã chia các chức danh, chức vụ thành 4 nhóm để quy định tiêu chuẩn, định mức. Về cơ bản Nghị định đã thể chế hóa đầy đủ các quy định về cấp, bậc, chức danh, chức vụ theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, giá xe ô tô phục vụ công tác các chức danh cũng có sự điều chỉnh đảm bảo phù hợp với giá xe trên thị trường hiện nay.

(4) Về xe ô tô phục vụ công tác chung

Trước đây quy định về đối tượng được sử dụng loại xe này được căn cứ vào hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh đó. Tuy nhiên, tại Nghị định 72 quy định thành các nhóm chức danh, chức vụ được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chí để xác định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ngoài căn cứ vào số lượng biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì còn sử dụng các tiêu chí khác (địa bàn đóng trụ sở, diện tích, dân số, khả năng cân đối ngân sách...) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phương tiện phục vụ công tác.

Giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần thiết phải mua xe từ 12 - 16 chỗ ngồi thì mức giá tối đa là 1.300 triệu đồng/xe, mua xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ ngồi 2 cầu thì mức giá tối đa là 1.600 triệu đồng/xe. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phạm vi hoạt động, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng xe thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị để quyết định việc trang bị xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi và xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ 2 cầu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý bảo đảm cơ cấu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

(5) Về xe ô tô chuyên dùng

Danh mục xe ô tô chuyên dùng được quy định gồm 5 nhóm: (1) Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; (2) Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, vàng bạc, đá quý; xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu, xe thu gom, ép rác, xe chở rác, chất thải...); (3) Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng (thiết bị chuyên dùng được gắn cố định với xe) hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh; xe phát thanh truyền hình lưu động; xe thanh tra giao thông; xe phục vụ tang lễ; xe giám sát hải quan; xe đào tạo, tập lái, sát hạch xe ô tô, xe hộ tống tiền,...); (4) Xe ô tô tải; (5) Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

Nghị định 72 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Giá mua xe chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng do UBND cấp tỉnh ban hành được xác định phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại xe tương ứng.

(6) Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô và xử lý chuyển tiếp được Nghị định 72 quy định cụ thể; theo đó, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được ban hành theo quy định tại Nghị định này, thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định hiện hành (bao gồm cả số xe ô tô chuyên dùng không thuộc danh mục quy định tại Nghị định này được chuyển sang xe ô tô phục vụ công tác chung).

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo thời hạn quy định.

             Ngoài ra, Nghị định 72 không giao Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn nhưng để thuận lợi cho các Bộ ngành địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10534/BTC-QLCS ngày 02/10/2023 gửi các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định 72./.

 

>> Đính kèm tệp tin: Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.pdf

                                 Công văn số 10534/BTC-QLCS.pdf


Số lượt người xem: 6227    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm