SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
8
1
1
4
4
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2017 2:25:00 CH

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm năm 2017 của Sở Tài chính.

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 95/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tài chính.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài chính (Ảnh: HCM CityWeb)

 

Theo đó, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã kết luận chỉ đạo như sau:
- Thống nhất Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách tại Sở Tài chính nêu tại Kế hoạch số 839/KH-STC ngày 25 tháng 01 năm 2017.
- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố cơ chế giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.
- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố khoán kinh phí sử dụng xe công cho các đối tượng được phép sử dụng xe công, điều chuyển xe công của các đơn vị thừa sang các đơn vị thiếu…; Đẩy mạnh việc thuê tài sản công để tiết kiệm kinh phí chi từ ngân sách.
- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận huyện thẩm định và quyết định giá đất cụ thể đối với một số trường hợp như: thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất của mục đích sử dụng đưa ra đấu giá trong Bảng giá đất) dưới ba mươi (30) tỷ đồng; Thẩm định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với Dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện; Thẩm định, quyết định giá đất cụ thể và được lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích nhỏ, lẻ còn lại sau giải tỏa…
- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập một bộ phận thực hiện công tác quản lý nợ công trên địa bàn thành phố, đảm bảo không tăng biên chế./.

Số lượt người xem: 837    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm