SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
7
3
2
8
Tin tức sự kiện 16 Tháng Giêng 2017 3:30:00 CH

TPHCM đẩy mạnh tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Sở Tài chính TPHCM, năm 2015 kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là 12.740 tỷ đồng, trong đó cấp cho các đơn vị giáo dục là 8.021 tỷ đồng và đơn vị y tế là 2.660 tỷ đồng,...

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet
 
Trong đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế tài chính là nội dung quan trọng, đây là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như hiệu quả chi ngân sách, được xác định là một trong những khâu đột phá của chiến lược Tài chính đến năm 2020. Với tỷ trọng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chưa đến 10% như hiện nay của TPHCM cho thấy áp lực tài chính từ các đơn vị sự nghiệp cho ngân sách Nhà nước vẫn còn lớn. Vì vậy, việc đẩy mạnh tự chủ tài chính hơn nữa cho các đơn vị sự nghiệp công lập là một yêu cầu cấp thiết, hướng đến mục tiêu “tỷ trọng nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo trong các đơn vị sự nghiệp giảm dần và tăng dần nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp".
Theo lãnh đạo Sở Tài chính, các giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM gồm: chuyển đổi từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức đặt hàng, giao cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định; từng bước thực hiện chính sách điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công cho phù hợp nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng để thúc đẩy các đơn vị phát triển bền vững; tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập về tổ chức và tài chính; đẩy mạnh quá trình xã hội hóa bằng nhiều hình thức để các đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình; vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng đủ các điều kiện; đổi mới cơ chế tài chính đối với nhóm các đơn vị cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hôi hóa cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.
Theo HCM Cityweb

Số lượt người xem: 1192    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm