SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
5
6
4
9
1
Tin tức sự kiện 14 Tháng Bảy 2016 3:00:00 CH

Ủy ban nhân dân thành phố: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố khẩn trương, nghiêm túc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phải dựa trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2016 và bám sát các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; cân đối nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn và đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Đính kèm tệp tin: Chỉ thị 13/CT-UBND.pdf

 


Số lượt người xem: 1613    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm